Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska – Gmina Nowa Wieś Lęborska

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska – Gmina Nowa Wieś Lęborska

Metody kontaktu z Urzędem Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej. Gmina Nowa Wieś Lęborska kontakt dla mieszkańców. Harmonogram pracy Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.

Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej należy skorzystać z jednego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska kontakt umożliwia zarówno telefonicznie, mailowo, jak i osobiście. Gdy sprawa jest pilna, zaleca się skorzystać z podanego telefonu do Urzędu Gminy Nowej Wsi Lęborskiej, aby natychmiastowo uzyskać odpowiedź na zapytanie. Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, należy w pierwszej kolejności zajrzeć na godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska są jednoznaczne z godzinami, podczas których obsługiwani są interesanci. Poza tymi godzinami kontakt z Urzędem Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej nie jest możliwy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska są tak dopasowane, aby nie było problemu ze skontaktowaniem się z instytucją. Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku. Obecnie Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska nie prowadzi obsługi petentów w soboty oraz w niedziele.

Kontakt Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska

Adres: Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wieś Lęborska

Telefon: 59 861 24 28,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska:

  • poniedziałek 7:30-16:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:00

Gmina Nowa Wieś Lęborska

Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska to instytucja publiczna, zajmująca się sprawami związanymi z gminą Nowa Wieś Lęborska. Na stronie dostępne są godziny otwarcia, sposoby kontaktu z wydziałami oraz informacje o realizowanych sprawach. Gmina Nowa Wieś Lęborska obsługiwana przez Urząd Gminy Nowej Wsi Lęborskiej zajmuje się także dysponowaniem przydzielonym jej budżetem.

Wśród istotnych zadań, które Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska ma do wykonania, znajduje się również koordynacja różnorodnych inicjatyw i projektów mających na celu rozwój gminy Nowej Wsi Lęborskiej. Te działania obejmują inwestycje w infrastrukturę, takie jak budowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój transportu publicznego oraz budowę obiektów użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W ten sposób, jako instytucja publiczna, Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska pełni ważną rolę w promowaniu dobra i rozwoju lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto zauważyć, że Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska jest podzielony na wewnętrzne sekcje, które ułatwiają organizację pracy. Osoby składające wnioski lub zgłaszające sprawy w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska powinny być świadome, do którego wydziału powinny się udać w zależności od rodzaju swojej sprawy. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdu można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Nowej Wsi Lęborskiej, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Nowej Wsi Lęborskiej.

Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Nowa Wieś Lęborska nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Nowa Wieś Lęborska wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Lęborska. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska

Liczba wyświetleń: 138Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS