Urząd Gminy Nowe Piekuty – Gmina Nowe Piekuty

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podlaskie

Urząd Gminy Nowe Piekuty – Gmina Nowe Piekuty

Sposoby kontaktu oraz godziny otwarcia Urzędu Gminy w Nowe Piekuty dostępne na stronie. Gmina Nowe Piekuty dane kontaktowe, wydziały UG Nowe Piekuty.

Urząd Gminy w Nowe Piekuty kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Nowe Piekuty możliwy jest przy wykorzystaniu wielu kanałów kontaktu. Pierwszym z nich jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną. Wszelkie wiadomości kierowane na adres Urzędu Gminy Nowe Piekuty, powinny zawierać temat oraz podpis nadawcy. Oczywiście Urząd Gminy Nowe Piekuty kontakt z petentami prowadzi również telefonicznie. Połączenie w placówką pozwala mieszkańcom gminy Nowe Piekuty uzyskać potrzebne informacje znacznie szybciej.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Nowe Piekuty

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy Nowe Piekuty, warto, jest sprawdzić w godziny otwarcia Urzędu Gminy Nowe Piekuty. Aktualnie Urząd Gminy Nowe Piekuty działa od poniedziałku do piątku w określonych godzinach i to właśnie wtedy możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy w Nowe Piekuty. Obecnie w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Nowe Piekuty jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Nowe Piekuty

Adres: Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty

Telefon: 86 4769 520,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Nowe Piekuty:

  • poniedziałek: 7:30–15:30
  • wtorek: 7:30–15:30
  • środa: 7:30–15:30
  • czwartek: 7:30–15:30
  • piątek: 7:30–15:30
  • sobota: zamknięte
  • niedziela: zamknięte

Gmina Nowe Piekuty

Urząd Gminy w Nowe Piekuty to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Nowe Piekuty i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Nowe Piekuty mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Nowe Piekuty ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Nowe Piekuty (UG Nowe Piekuty). W przypadku Nowe Piekuty, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Nowe Piekuty precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Nowe Piekuty została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Nowe Piekuty powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Wydziały Urzędu Gminy Nowe Piekuty

W Urzędzie Gminy Nowe Piekuty istnieje kilka wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Każdy z tych wydziałów ma swoje specjalne zadania i zajmuje się określonymi sprawami. Na przykład, w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty znajduje się Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Poza tym Urząd Gminy Nowe Piekuty ma również Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi, oraz Wydział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w jednostce jaką jest gmina Nowe Piekuty.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Nowe Piekuty to jedno z najważniejszych miejsc, do którego mieszkańcy zgłaszają się w celu załatwienia spraw związanych z prawem jazdy i pojazdami. Na tym wydziale można załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru PKK, odbiorem dokumentu prawa jazdy, rejestracją pojazdu, odbiorem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Nowe Piekuty obsługuje swoich klientów w godzinach pracy placówki.

Mapa Urząd Gminy Nowe Piekuty

Liczba wyświetleń: 143Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS