Urząd Gminy Nowy Duninów – Gmina Nowy Duninów

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Nowy Duninów – Gmina Nowy Duninów

Gmina Nowy Duninów kontakt dla mieszkańców Nowego Duninowa. Numery telefonu Urzędu Gminy Nowego Duninowa. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy w Nowym Duninowie.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Nowego Duninowa?

Możliwość skontaktowania się z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie jest dostępna po sprawdzeniu danych kontaktowych zapisanych powyżej. Zaleca się korzystanie z kontaktu zdalnego, takiego jak telefon, e-mail lub inne formy komunikacji online, w godzinach otwarcia Urzędu Gminy w Nowym Duninowie. Kontakt z Urzędem Gminy Nowy Duninów jest możliwy poprzez wymienione powyżej kanały kontaktowe.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Nowego Duninowa

Chcąc osobiście odwiedzić Urząd Gminy w Nowym Duninowie, warto sprawdzić aktualne godziny otwarcia. Urząd Gminy Nowy Duninów to instytucja rządowa wiec godziny jej otwarcia są standardowe. Aby uzyskać informacje dotyczące godzin otwarcia Urzędu Gminy w Nowym Duninowie, można również skontaktować się telefonicznie z obsługą klienta w placówce.

Kontakt Urząd Gminy Nowy Duninów

Adres: Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów

Telefon: 24 261 02 36,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Nowy Duninów:

 • Poniedziałek 7:00 - 15:00
 • Wtorek 7:00 - 15:00
 • Środa 9:00 - 17:00
 • Czwartek 7:00 - 15:00
 • Piątek 7:00 - 15:00

Gmina Nowy Duninów

Urząd Gminy w Nowym Duninowie jest instytucją odpowiedzialną za administrowanie i zarządzanie gminą. Jego główne zadania obejmują dbanie o mieszkańców Nowego Duninowa, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowaniem i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Urząd Gminy Nowy Duninów to jednostka, która zapewnia wykonanie uchwał rady miasta oraz realizację zadań przewidzianych przez prawo dla miasta lub gminy. Na jego czele Urzędu Gminy Nowy Duninów stoi wójt lub burmistrz.

Jako instytucja rządowa, Urząd Gminy Nowego Duninowa odpowiada również za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie czystości i porządku w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy Nowego Duninowa wykonują powierzone im zadania, a także współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Nowego Duninowa realizowane są formalności z szerokiego zakresu, w tym różnego rodzaju zgłoszenia, wnioski i zażalenia.

Urząd Gminy Nowy Duninów dowody osobiste

Dowód osobisty jest to dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. Zwykle Urząd Gminy Nowy Duninów dowód osobisty wydaje po osiągnięciu 18 roku życia, ale mogą go uzyskać również osoby niepełnoletnie. W Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie istnieje możliwość na wyrobienie takiego dokumentu. Aby to zrobić, należy wypełnić odpowiedni wniosek oraz dostarczyć kolorową fotografię spełniającą wszystkie wymagania. Po złożeniu wniosku w Urzędzie Gminy w Nowym Duninowie dokument będzie gotowy do odebrania po 30 dniach roboczych.

Urząd Gminy Nowy Duninów prawo jazdy

Urząd Gminy Nowy Duninów pozwala także na składanie wniosku o prawo jazdy. Jednak aby to zrobić, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Aby Urząd Gminy Nowy Duninów prawo jazdy mógł wydać konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku, a także pozytywne zdanie dwóch egzaminów państwowych.

Podczas pierwszej wizycie w Urzędzie Gminy Nowego Duninowa przy złożeniu wniosku konieczne będzie również przekazanie:

 • orzeczenia lekarskiego
 • aktualnego zdjęcia
 • dowodu osobistego albo paszportu do wglądu
 • wniosku o wydanie prawa jazdy, który można uzyskać w urzędzie lub pobrać i wypełnić przed wizytą

Mapa Urząd Gminy Nowy Duninów

Liczba wyświetleń: 152Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS