Urząd Gminy Nowy Korczyn – Gmina Nowy Korczyn

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: świętokrzyskie

Urząd Gminy Nowy Korczyn – Gmina Nowy Korczyn

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Nowego Korczyna. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Nowy Korczyn, godziny obsługi petentów. Urząd Gminy Nowy Korczyn kontakt, telefon, adres.

Urząd Gminy w Nowym Korczynie kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Nowym Korczynie należy skorzystać z jednego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Nowy Korczyn kontakt umożliwia zarówno telefonicznie, mailowo, jak i osobiście. Gdy sprawa jest pilna, zaleca się skorzystać z podanego telefonu do Urzędu Gminy Nowego Korczyna, aby natychmiastowo uzyskać odpowiedź na zapytanie. Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Nowym Korczynie, należy w pierwszej kolejności zajrzeć na godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy Nowy Korczyn.

Urząd Gminy Nowy Korczyn godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn są jednoznaczne z godzinami, podczas których obsługiwani są interesanci. Poza tymi godzinami kontakt z Urzędem Gminy w Nowym Korczynie nie jest możliwy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Nowy Korczyn są tak dopasowane, aby nie było problemu ze skontaktowaniem się z instytucją. Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku. Obecnie Urząd Gminy Nowy Korczyn nie prowadzi obsługi petentów w soboty oraz w niedziele.

Kontakt Urząd Gminy Nowy Korczyn

Adres: ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

Telefon: 41 2345 400,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Nowy Korczyn:

  • poniedziałek 7:00-15:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-15:00

Gmina Nowy Korczyn

Urząd Gminy w Nowym Korczynie stara się zapewnić poprawne funkcjonowanie gminy oraz wysłuchuje potrzeb jej mieszkańców Nowego Korczyna. Urząd Gminy Nowy Korczyn to instytucja, która zajmuję się wieloma obszarami, jednym z ważniejszych jest skuteczny rozwój gminy. Dodatkowo Urząd Gminy Nowy Korczyn dba o kwestię związane z ochroną zdrowia mieszkańców oraz bezpieczeństwo i ewidencje ludności. Urzędy Gminy Nowego Korczyna starają się na bieżąco monitorować potrzeby mieszkańców, niekiedy organizując spotkania z nimi. Urzędowi Gminy Nowy Korczyn powierzono ważne zadanie koordynacji różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak modernizacja sieci wodociągowej, budowa i remont ulic oraz rozwój miejsc rekreacyjnych, jak boiska sportowe czy place zabaw. Ponadto Urząd Gminy Nowy Korczyn angażuje się w poprawę transportu publicznego, realizując projekty związane z budową nowych przystanków czy modernizacją linii autobusowych.

W celu zapewnienia efektywnego zarządzania, Urząd Gminy Nowy Korczyn został podzielony na różne wydziały, z których każdy ma swoje specjalizacje. Na przykład, Wydział Komunikacji zajmuje się sprawami związanymi z transportem i komunikacją. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Nowy Korczyn pełni kluczową rolę w obszarze komunikacji. Odpowiada za sprawy związane z prawem jazdy, rejestracją pojazdów oraz innymi kwestiami związanymi z transportem. Osoby poszukujące informacji dotyczących przepisów drogowych, wymaganych dokumentów czy rejestracji pojazdów mogą skorzystać z usług tego wydziału.

Urząd Gminy Nowy Korczyn dowody osobiste

Dla każdego dowód jest ważnym dokumentem osobistym. W celu jego wyrobienia można udać się do Urzędu Gminy Nowy Korczyn oraz złożyć odpowiedni wniosek. Na miejscu może zostać pobrany odcisk palca, który będzie widniał na dowodzie. Sam proces składania wniosku o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Nowego Korczyna przebiega sprawnie, jednak na jego wydanie trzeba poczekać do kilku tygodni. Warto pamiętać, że wydany przez Urząd Gminy Nowy Korczyn dowód osobisty posiada termin ważności, po którego upływie trzeba będzie złożyć kolejny wniosek o wydanie dokumentu.

Mapa Urząd Gminy Nowy Korczyn

Liczba wyświetleń: 462Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS