Urząd Gminy Obryte – Gmina Obryte

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Obryte – Gmina Obryte

Godziny otwarcia oraz kontakt z Urzędem Gminy Obryte dla mieszkańców Gminy Obryte. Wydziały Urzędu Gminy Obrytego – dowód osobisty, prawo jazdy.

Kontakt Obryte Urząd Gminy

Często zadawanym pytaniem przez mieszkańców gminy Obryte jest, w jaki sposób nawiązać kontakt z Urzędem Gminy w Obrytem? Do wyboru petentów jest kilka możliwości. Aby zadać szybkie pytanie lub zapytać o pomoc przy składaniu wniosku, możliwy jest kontakt telefoniczny. Niekiedy jednak sprawy wymagają osobistego zjawienia się w siedzibie Urzędu Gminy Obrytego. W takim przypadku najlepiej najpierw zweryfikować ustalone przez Urzędu Gminy Obryte godziny otwarcia. Oczywiście Urząd Gminy Obryte kontakt zdalny oraz stacjonarną obsługę petentów prowadzi w czasie ustalonego harmonogramu pracy.

Urząd Gminy Obryte telefon

Kwestią priorytetową dla Urzędu Gminy Obryte jest bezproblemowa komunikacja z petentami. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Obrytem jest bardzo prosty i szybki. Poza podanym wyżej numerem Urząd Gminy Obryte telefon jako indywidualny kanał kontaktu przydzielił do wydziałów wewnętrznych. W przypadku gdy petenci nie wiedzą z którym wydziałem się kontaktować, warto wybrać główny numer Urzędu Gminy Obrytego, gdzie połączenie może zostać przekierowane przez konsultanta telefonicznego.

Kontakt Urząd Gminy Obryte

Adres: Obryte 185, 07-215 Obryte

Telefon: 29 741 10 36,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Obryte:

  • Poniedziałek 8:00-17:00
  • Wtorek 8:00-16:00
  • Środa 8:00-16:00
  • Czwartek 8:00-16:00
  • Piątek 8:00-15:00

Gmina Obryte

Urząd Gminy Obryte jest instytucją działającą na lokalnym poziomie. W skład Urzędu Gminy Obryte wchodzi wiele różnych działów. Ich zadaniem jest planowanie oraz rozwój gminy. Kolejnym ważnym aspektem, którym zajmuję się Urząd Gminy Obryte są kwestie finansowe. W każdej z gmin urząd stara się być blisko mieszkańców, organizując często spotkania z nimi, w celu ustalenia działań związanych z gminą. Skorzystanie z usług Gminy Obryte, możliwe jest po odwiedzeniu placówki osobiście lub kontaktując zdalnie. W celu sprawnego funkcjonowania Urząd Gminy Obryte został podzielony na różne wydziały, z których każdy pełni unikalne funkcje. Na przykład, Wydział Planowania Przestrzennego i Infrastruktury zajmuje się nadzorem nad projektami związanymi z urbanistyką, rozbudową infrastruktury oraz modernizacją terenów publicznych. Natomiast Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska skupia się na zagadnieniach związanych z utrzymaniem czystości, zarządzaniem odpadami oraz ochroną środowiska naturalnego. Pracownicy Urzędu Gminy Obryte służą pomocą i wsparciem mieszkańcom w zakresie tych różnorodnych kwestii. Wiedza i doświadczenie pracowników urzędu są nieocenione, umożliwiając skuteczne zarządzanie i realizację działań mających na celu rozwój i dobro gminy Obryte.

Urząd Gminy Obryte podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Obryte podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Obryte taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Obryte nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Obryte

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Obrytem odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Obryte wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Obrytem o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Obryte. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Obryte obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Obryte

Liczba wyświetleń: 276Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS