Urząd Gminy Olszanica – Gmina Olszanica

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podkarpackie

Urząd Gminy Olszanica – Gmina Olszanica

Wydziały w Urzędzie Gminy Olszanicy. Numer telefonu, e-mail do Urzędu Gminy Olszanica. Gmina Olszanica godziny otwarcia, kontakt.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Olszanicy?

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Olszanicy, warto skorzystać z informacji dostępnych w sekcji powyżej. Zaleca się korzystanie z form kontaktu zdalnego, takich jak telefon UG Olszanica, e-mail lub inne formy komunikacji online, w godzinach otwarcia urzędu. Oczywiście pomoc można uzyskać nie tylko telefonicznie i mailowo, ale również odwiedzając Urząd Gminy Olszanica.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Olszanicy

Aby udać się do Urzędu Gminy Olszanica, warto upewnić się, czy urząd jest otwarty w wybranych godzinach. W wyniku zmian w organizacji pracy godziny otwarcia Urzędu Gminy Olszanica mogą ulec zmianie. Ustalone godziny otwarcia Urzędu Gminy w Olszanicy mają być odpowiednie dla petentów aby jak najwięcej z nich mogło bezproblemowo zrealizować sprawy.

Kontakt Urząd Gminy Olszanica

Adres: 38-722 Olszanica

Telefon: 13 461 70 45,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Olszanica:

  • Poniedziałek 7:30 - 15:30
  • Wtorek 7:30 - 15:30
  • Środa 7:30 - 15:30
  • Czwartek 7:30 - 15:30
  • Piątek 7:30 - 15:30

Gmina Olszanica

Urząd Gminy Olszanicy to instytucja publiczna odpowiedzialna za zarządzanie i administrowanie gminą. Jego główne zadania to dbanie o dobro mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Jako instytucja rządowa, Urząd Gminy Olszanicy ma także za zadanie udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Gminy w Olszanicy wykonują powierzone im zadania, współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, utrzymując przy tym stały kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Olszanicy realizowane są różnego rodzaju formalności, takie jak zgłoszenia, wnioski i zażalenia związane z szerokim zakresem działań miasta. W ramach struktury administracyjnej gminy Olszanica, istnieje jednostka organizacyjna znana jako Urząd Gminy Olszanica. To właśnie tam wójt lub burmistrz podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej, i realizuje zadania, które określają przepisy prawa dotyczące danego miasta lub gminy.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Olszanicy

W Urzędzie Gminy w Olszanicy istnieją różne działy wewnętrzne, z których każdy zajmuje się innymi sprawami. Na przykład, jednym z nich jest Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się różnymi sprawami związanymi z mieszkańcami. Podział Urzędu Gminy Olszanicy na wydziały znacznie przyśpieszył obsługę petentów. 

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Olszanicy

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Olszanicy to jedno z miejsc, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać pomoc w sprawach związanych z pojazdami i prawem jazdy. Pracownicy tego wydziału zajmują się różnymi formalnościami, takimi jak rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego, uzyskanie numeru PKK oraz odbiór dokumentu prawa jazdy.

Mapa Urząd Gminy Olszanica

Liczba wyświetleń: 145Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS