Urząd Gminy Olszewo-Borki – Gmina Olszewo-Borki

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Olszewo-Borki – Gmina Olszewo-Borki

Metody kontaktu z Urzędem Gminy w Olszewie-Borkach. Gmina Olszewo-Borki kontakt dla mieszkańców. Harmonogram pracy Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach.

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach kontakt

Wszelkie zainteresowane osoby mogą skorzystać z aktualnych danych kontaktowych do Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach udostępnionych na stronie. Urząd Gminy Olszewo-Borki kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Kontakt z Urzędem Gminy w Olszewie-Borkach można uzyskać, wysyłając wiadomość na odpowiedni adres elektronicznej skrzynki pocztowej. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy w Olszewie-Borkach jest forma telefoniczna. Pozwala ona na najszybsze skontaktowanie się z Urzędem Gminy Olszewo-Borki, dlatego warto z niej korzystać szczególnie w przypadku pilnych spraw. Kontakt z Urzędem Gminy Olszewo-Borki możliwy jest również także osobiście w siedzibie instytucji.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Dlatego też przed kontaktowaniem się z UG Olszewo-Borki, szczególnie korzystając z formy telefonicznej lub poprzez osobiste odwiedzenie placówki, warto, jest zapoznać się z godzinami, podczas których Urząd Gminy w Olszewie-Borkach jest otwarty. Urząd Gminy Olszewo-Borki godziny otwarcia dostosował do potrzeb petentów. Na tę chwilę w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Olszewo-Borki jest zamknięty, wszystkie formalności powinny być realizowane w dni robocze.

Kontakt Urząd Gminy Olszewo-Borki

Adres: Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki

Telefon: 29 761 31 23,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Olszewo-Borki:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 8:00-16:00
  • środa 8:00-16:00
  • czwartek 8:00-17:00
  • piątek 8:00-16:00

Gmina Olszewo-Borki

Urząd Gminy Olszewo-Borki to instytucja publiczna, której celem jest prowadzenie spraw związanych z gminą Olszewo-Borki. Urząd Gminy Olszewo-Borki realizuje sprawy mieszkańców w wielu kwestiach administracyjnych takich jak wydawanie dokumentów tożsamości, rejestracja pojazdów, zgłaszanie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Olszewo-Borki. Urząd Gminy Olszewo-Borki pełni istotną funkcję w zakresie koordynacji różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Wśród tych działań znajdują się inwestycje infrastrukturalne, takie jak rozbudowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój systemu transportu publicznego i budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. Dzięki temu Urząd Gminy Olszewo-Borki odgrywa ważną rolę jako instytucja publiczna, angażując się w rozwój społeczności lokalnej i zapewniając skuteczne zarządzanie.

Warto podkreślić, że Urząd Gminy Olszewo-Borki jest zorganizowany wewnętrznie na różne sekcje, co ułatwia organizację pracy. Przybywający petenci powinni być świadomi, który wydział zajmuje się danymi sprawami. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Olszewa-Borek, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Olszewie-Borkach. Urząd Gminy Olszewo-Borki podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój lokalnej społeczności. Poprzez skoordynowane wysiłki i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Olszewo-Borki pełni istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz satysfakcjonowaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Olszewo-Borki Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Olszewo-Borki. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Olszewo-Borki Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Olszewa-Borek należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Olszewo-Borki wywóz śmieci

Urząd Gminy Olszewo-Borki wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Olszewo-Borki

Liczba wyświetleń: 290Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS