Urząd Gminy Ostaszewo – Gmina Ostaszewo

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Ostaszewo – Gmina Ostaszewo

Sposoby kontaktu oraz godziny otwarcia Urzędu Gminy w Ostaszewie dostępne na stronie. Gmina Ostaszewo dane kontaktowe, wydziały UG Ostaszewo.

Urząd Gminy Ostaszewo kontakt

Urząd Gminy Ostaszewo kontakt umożliwia wszystkim zainteresowanym na parę różnych sposobów. Jednym z nich jest kontakt z Urzędem Gminy Ostaszewo poprzez skrzynkę mailową. Jest to szybki sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Ostaszewie. Urząd Gminy Ostaszewo kontakt prowadzi również telefonicznie. Oba dostępne kanały kontaktu dostępne są w czasie godzin otwarcia placówki.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Ostaszewie

Urząd Gminy Ostaszewo jest otwarty od poniedziałku do piątku w określonych godzinach. Kontakt z Urzędem Gminy Ostaszewo możliwy jest jedynie czasie otwarcia placówki. Urząd Gminy Ostaszewo godziny otwarcia dopasował tak, żeby każdy interesant mógł znaleźć odpowiednia chwile na kontakt lub odwiedzenie instytucji.

Kontakt Urząd Gminy Ostaszewo

Adres: Kościuszki 51, 82-112 Ostaszewo

Telefon: 55 247 13 28,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Ostaszewo:

  • Poniedziałek 7:30 - 15:30
  • Wtorek 7:30 - 15:30
  • Środa 7:30 - 15:30
  • Czwartek 7:30 - 15:30
  • Piątek 7:30 - 15:30

Gmina Ostaszewo

Pracownicy Urzędu Gminy Ostaszewo są do dyspozycji mieszkańców gminy Ostaszewo w celu udzielenia pomocy w kwestiach administracyjnych. Na stronie można znaleźć informacje dotyczące godzin otwarcia, adresu, numerów telefonów oraz adresów e-mail poszczególnych wydziałów. Urząd Gminy Ostaszewo udziela także informacji o sprawach, które można załatwić w placówce. Pracownicy Urzędu Gminy Ostaszewo są dostępni, aby udzielić mieszkańcom pomocy w wielu kwestiach administracyjnych. Na stronie dedykowanej UG Ostaszewo można znaleźć informacje dotyczące godzin pracy oraz kontaktu z poszczególnymi wydziałami, co ułatwia mieszkańcom zgłaszanie swoich spraw i uzyskiwanie potrzebnych informacji. Wszystkie te działania podejmowane przez Urząd Gminy Ostaszewo mają na celu stworzenie atrakcyjnego, rozwiniętego i zrównoważonego środowiska dla lokalnej społeczności. Poprzez skoordynowane projekty i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Ostaszewo przyczynia się do rozwoju gminy i spełnienia potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Ostaszewo Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy Ostaszewo działa między innymi Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Ostaszewo. Do jego głównych zadań należy wydawanie dowodów osobistych, realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Ostaszewie działa w godzinach tożsamych z harmonogramem pracy całej placówki.

Urząd Gminy Ostaszewo dowody osobiste

Dowód osobisty to dokument, który pozwala stwierdzić tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. W Polsce dowód osobisty musi posiadać każda pełnoletnia osoba. Warto, wiedzieć o tym, że Urząd Gminy Ostaszewo dowód osobisty może wydać osobie która nie ukończyła 18 r.ż. oczywiście za zgodą rodzica lub opiekuna.

Z reguły wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Ostaszewo może złożyć także osoba, która osiągnie pełnoletność za mniej niż 30 dni oraz osoba, która jest polskim obywatelem, jednak mieszka za granicą. Aby uzyskać dowód osobisty, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Ostaszewo wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz kolorowe zdjęcie spełniające odpowiednie wymagania. Zwykle Urząd Gminy Ostaszewo dowód osobisty wydaje w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Ostaszewo

Liczba wyświetleń: 182Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS