Urząd Gminy Ozimek – Gmina Ozimek

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: opolskie

Urząd Gminy Ozimek – Gmina Ozimek

Wydziały w Urzędzie Gminy Ozimka. Numer telefonu, e-mail do Urzędu Gminy Ozimek. Gmina Ozimek godziny otwarcia, kontakt.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Ozimka

Jeśli chcesz się skontaktować z Urzędem Gminy w Ozimku, warto sprawdzić oficjalną stronę internetową urzędu w celu uzyskania informacji kontaktowych. W obecnej sytuacji, z powodu pandemii, zaleca się korzystanie z kontaktu zdalnego, takiego jak telefon, e-mail lub inne formy komunikacji online, podczas godzin otwarcia urzędu. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji lub chcesz osobiście załatwić sprawę, możesz udać się do Urzędu Gminy.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Ozimka

Mieszkańcy Ozimka, którzy chcą wiedzieć, kiedy Urząd Gminy Ozimek jest otwarty, warto sprawdzić oficjalną stronę internetową urzędu, gdzie publikowane są aktualne godziny otwarcia. W większość dni Urząd Gminy Ozimek godziny otwarcia dostosowuje do potrzeb odwiedzających go klientów.

Kontakt Urząd Gminy Ozimek

Adres: ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

Telefon: 77 462 28 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Ozimek:

  • poniedziałek 7:30-17:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:00

Gmina Ozimek

W placówce jaką jest Urząd Gminy Ozimek można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Ozimek, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Ozimka.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Ozimek został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Ozimka zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Ozimka jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Ozimek angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Wydziały Urzędu Gminy Ozimka

Urząd Gminy Ozimek to instytucja, która ma za zadanie zarządzać i administrować gminą, dbając o dobro jego mieszkańców, planując i realizując inwestycje, zarządzając infrastrukturą oraz prowadząc sprawy związane z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Aby jak najlepiej zrealizować swoje zadania Urząd Gminy Ozimek został podzielony na wydziały wewnętrzne.

Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Ozimka

Wydział Komunikacji to jedna z najważniejszych jednostek Urzędu Gminy Ozimka, która zapewnia mieszkańcom pomoc w załatwianiu spraw związanych z prawem jazdy. W placówce można uzyskać numer PKK, odebrać dokumenty związane z pojazdem oraz zarejestrować swój pojazd. Aby uniknąć długiego oczekiwania w kolejce, warto skorzystać z systemu rezerwacji wizyty. Można również skontaktować się z Wydziałem Komunikacji bezpośrednio.

Mapa Urząd Gminy Ozimek

Liczba wyświetleń: 523Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS