Urząd Gminy Papowo Biskupie – Gmina Papowo Biskupie

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: kujawsko-pomorskie

Urząd Gminy Papowo Biskupie – Gmina Papowo Biskupie

Metody kontaktu z Urzędem Gminy w Papowie Biskupim. Gmina Papowo Biskupie kontakt dla mieszkańców. Harmonogram pracy Urzędu Gminy w Papowie Biskupim.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Papowa Biskupiego?

Jeśli chcesz się skontaktować z Urzędem Gminy w Papowie Biskupim, najlepiej zajrzeć na ich oficjalną stronę, gdzie znajdziesz informacje kontaktowe. Obecnie Urząd umożliwia kontakt zdalny, np. za pomocą telefonu i poczty elektronicznej, zgodnie z godzinami otwarcia placówki. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, możesz udać się osobiście do Urzędu Gminy.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Papowa Biskupiego

Aby poznać godziny otwarcia Urzędu Gminy w Papowie Biskupim, warto odwiedzić oficjalną stronę internetową instytucji, gdzie znajdują się aktualne informacje dotyczące godzin otwarcia Gminy Papowo Biskupie. Zaleca się, aby przed wizytą w urzędzie upewnić się, że urząd będzie otwarty. Urząd Gminy Papowa Biskupiego jest czynny w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy, a w dni wolne od pracy jest zamknięty. Jeśli dochodzi do zmian w harmonogramie pracy urzędu, informacje te są publikowane online oraz wywieszane w widocznym miejscu dla petentów.

Kontakt Urząd Gminy Papowo Biskupie

Adres: Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie

Telefon: 56 676 81 01,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Papowo Biskupie:

  • Poniedziałek 7:30 - 15:15
  • Wtorek 7:30 - 16:30
  • Środa 7:30 - 15:15
  • Czwartek 7:30 - 15:15
  • Piątek 7:30 - 15:15

Gmina Papowo Biskupie

Urząd Gminy Papowo Biskupie jest instytucją, w której mieszkańcy mogą załatwiać wiele spraw związanych z codziennym życiem, czy sprawami administracyjnymi. Osoby zamieszkujące Gminę Papowo Biskupie mogą również zgłaszać swoje problemy związane między innymi z infrastrukturą drogową, czy innymi sprawami z zakresu świadczonych usług Urzędu Gminy Papowo Biskupie. Udając się do UG Papowa Biskupiego, można uzyskać również informację o planowanych inwestycjach, przetargach, czy organizowanych imprezach masowych. Urząd Gminy w Papowie Biskupim działa efektywnie dzięki podziałowi na różne wydziały, z których każdy pełni specyficzne funkcje i obsługuje określone dziedziny. Dzięki tej strukturze mieszkańcy mają możliwość skierowania swoich spraw do odpowiedniego wydziału, co przyspiesza proces załatwiania administracyjnych formalności.

Na przykład, Wydział Komunikacji gminy Papowo Biskupie zajmuje się rejestracją pojazdów oraz wydawaniem dokumentów związanych z transportem. To tutaj mieszkańcy mogą zgłaszać wszelkie problemy dotyczące dróg i chodników oraz uzyskiwać informacje na temat przepisów drogowych. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Papowie Biskupim natomiast zajmuje się przyjmowaniem i przetwarzaniem wniosków o dowody osobiste, rejestrację urodzeń i zgonów, a także udzielaniem informacji dotyczących stanu cywilnego.

Urząd Gminy Papowo Biskupie Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy Papowo Biskupie działa między innymi Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Papowo Biskupie. Do jego głównych zadań należy wydawanie dowodów osobistych, realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Papowie Biskupim działa w godzinach tożsamych z harmonogramem pracy całej placówki.

Urząd Gminy Papowo Biskupie dowody osobiste

Dowód osobisty to dokument, który pozwala stwierdzić tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. W Polsce dowód osobisty musi posiadać każda pełnoletnia osoba. Warto, wiedzieć o tym, że Urząd Gminy Papowo Biskupie dowód osobisty może wydać osobie która nie ukończyła 18 r.ż. oczywiście za zgodą rodzica lub opiekuna.

Z reguły wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Papowo Biskupie może złożyć także osoba, która osiągnie pełnoletność za mniej niż 30 dni oraz osoba, która jest polskim obywatelem, jednak mieszka za granicą. Aby uzyskać dowód osobisty, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Papowo Biskupie wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz kolorowe zdjęcie spełniające odpowiednie wymagania. Zwykle Urząd Gminy Papowo Biskupie dowód osobisty wydaje w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Papowo Biskupie

Liczba wyświetleń: 237Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS