Urząd Gminy Pawonków – Gmina Pawonków

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Pawonków – Gmina Pawonków

Metody kontaktu z Urzędem Gminy w Pawonkowie. Gmina Pawonków kontakt dla mieszkańców. Harmonogram pracy Urzędu Gminy w Pawonkowie.

Urząd Gminy w Pawonkowie kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Pawonkowie należy skorzystać z jednego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Pawonków kontakt umożliwia zarówno telefonicznie, mailowo, jak i osobiście. Gdy sprawa jest pilna, zaleca się skorzystać z podanego telefonu do Urzędu Gminy Pawonkowa, aby natychmiastowo uzyskać odpowiedź na zapytanie. Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Pawonkowie, należy w pierwszej kolejności zajrzeć na godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy Pawonków.

Urząd Gminy Pawonków godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Pawonków są jednoznaczne z godzinami, podczas których obsługiwani są interesanci. Poza tymi godzinami kontakt z Urzędem Gminy w Pawonkowie nie jest możliwy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Pawonków są tak dopasowane, aby nie było problemu ze skontaktowaniem się z instytucją. Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku. Obecnie Urząd Gminy Pawonków nie prowadzi obsługi petentów w soboty oraz w niedziele.

Kontakt Urząd Gminy Pawonków

Adres: ul. Lubliniecka 16, 42-772 Pawonków

Telefon: +48 34 3534100, +48 34 3534101

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Pawonków:

  • poniedziałek 7:30-17:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:00

Gmina Pawonków

Urząd Gminy Pawonkowie to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Pawonków jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Pawonków, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Pawonkowa została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Pawonkowa wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Pawonków czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy Pawonków Wydziały

Struktura organizacyjna, obowiązująca w instytucji jaką jest Urząd Gminy w Pawonkowie jest ustalona odgórnie na podstawie określonych ustaw, które są przypisane do urzędu. UG Pawonków jest podzielony na wydziały wykonujące ustalone działania. Pracownicy konkretnych stanowisk mają przydzielone zadania typowe dla konkretnego wydziału w Urzędzie Gminy w Pawonkowie.

Urząd Gminy Pawonków druki do pobrania

Wszelkie niezbędne druki do pobrania Urząd Gminy Pawonków udostępnia na swojej stronie internetowej. Każdy interesant ma prawo je pobrać, wydrukować, a następnie wypełnić oraz złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Pawonków. Dodatkowo osoby, które chcą zaoszczędzić wiele czasu, mogą wysłać formularze drogą elektroniczną. Jest to o wiele łatwiejszy sposób i nie wymaga konieczności wychodzenia z domu.

Mapa Urząd Gminy Pawonków

Liczba wyświetleń: 621Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS