Urząd Gminy Pietrowice Wielkie – Gmina Pietrowice Wielkie

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Pietrowice Wielkie – Gmina Pietrowice Wielkie

Urząd Gminy Pietrowice Wielkie dane kontaktowe i godziny otwarcia. Skontaktuj się z Urzędem Gminy Pietrowice Wielkie telefonicznie, mailowo lub osobiście. Gmina Pietrowice Wielkie adres.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Pietrowic Wielkich?

Możliwość skontaktowania się z Urzędem Gminy w Pietrowicach Wielkich jest dostępna po sprawdzeniu danych kontaktowych zapisanych powyżej. Zaleca się korzystanie z kontaktu zdalnego, takiego jak telefon, e-mail lub inne formy komunikacji online, w godzinach otwarcia Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich. Kontakt z Urzędem Gminy Pietrowice Wielkie jest możliwy poprzez wymienione powyżej kanały kontaktowe.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Pietrowic Wielkich

Chcąc osobiście odwiedzić Urząd Gminy w Pietrowicach Wielkich, warto sprawdzić aktualne godziny otwarcia. Urząd Gminy Pietrowice Wielkie to instytucja rządowa wiec godziny jej otwarcia są standardowe. Aby uzyskać informacje dotyczące godzin otwarcia Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich, można również skontaktować się telefonicznie z obsługą klienta w placówce.

Kontakt Urząd Gminy Pietrowice Wielkie

Adres: ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie

Telefon: 32 419 80 75,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Pietrowice Wielkie:

 • poniedziałek 7:30-17:00
 • wtorek 7:30-15:30
 • środa 7:30-15:30
 • czwartek 7:30-15:30
 • piątek 7:30-14:00

Gmina Pietrowice Wielkie

Prowadzenie spraw związanych z administracją gminy Pietrowice Wielkie należy do zadań Urzędu Gminy Pietrowic Wielkich. Instytucja publiczna jaką jest Urząd Gminy Pietrowice Wielkie jest miejscem, w którym mieszkańcy gminy mogą uzyskać pomoc w wielu kwestiach administracyjnych, takich jak: uzyskanie dokumentów, rejestracja pojazdów czy zgłaszanie zmian w ewidencji ludności.

Urzędowi Gminy Pietrowice Wielkie powierzono istotne zadanie koordynowania różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja dróg w gminie Pietrowice Wielkie, a także ciągły rozwój transportu publicznego w gminie. Ponadto istotną rolę odgrywa budowa i utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły. Działalność Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie jest niezbędna dla dobra i postępu lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie.

W celu sprawnego funkcjonowania, Urząd Gminy Pietrowice Wielkie został podzielony na różne wewnętrzne sekcje, które odpowiadają za konkretne obszary działań. Dlatego ważne jest, aby osoby odwiedzające urząd były świadome, do której sekcji należy zgłosić swoje sprawy. Przykładowo, Wydział Komunikacji gminy Pietrowic Wielkich jest odpowiedzialny za sprawy związane z prawem jazdy i rejestracją pojazdów, natomiast Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się m.in. sprawami dotyczącymi dowodów osobistych. Prace podejmowane przez Urząd Gminy Pietrowice Wielkie mają na celu podniesienie jakości życia lokalnej społeczności poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz wspieranie rozwoju. Poprzez skoordynowane działania i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Pietrowice Wielkie odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości gminy i zaspokajaniu potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców.

Urząd Gminy Pietrowice Wielkie Wydział Komunikacji

W Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie Wydział Komunikacji funkcjonuje w godzinach otwarcia Gminy Pietrowice Wielkie. Do jego głównych zadań należą:

 • kierowanie pojazdu na badania techniczne,
 • wydawanie tablic rejestracyjnych,
 • udzielanie licencji na prowadzenie pojazdu,
 • rejestracja oraz wyrejestrowanie pojazdu.

Urząd Gminy Pietrowice Wielkie prawo jazdy

W Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie można także złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Należy w tym celu dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty wraz z odpowiednim zdjęciem. Na wydanie prawa jazdy należy czekać do około 30 dni od złożenia wniosku po danym egzaminie. Prawo jazdy Urząd Gminy Pietrowice Wielkie wydaje w Wydziale Komunikacji.

Mapa Urząd Gminy Pietrowice Wielkie

Liczba wyświetleń: 305Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS