Urząd Gminy Płośnica – Gmina Płośnica

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Płośnica – Gmina Płośnica

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Płośnica, telefon, numer. Urząd Gminy Płośnica godziny otwarcia. Wydziały w Urzędzie Gminy w Płośnica.

Kontakt Płośnica Urząd Gminy

Komunikacja z Urzędem Gminy jest niezbędna, kiedy potrzeba jest załatwić różnego rodzaju sprawy związane z działalnością instytucji. Nie zawsze jednak wiadomo, jak można skontaktować się z danym urzędem, oprócz osobistej wizyty. Urząd Gminy w Płośnica poza osobistym kontaktem, daje możliwość mieszkańcom, także skontaktowania się na odległość. Urząd Gminy Płośnica kontakt prowadzi między innymi przez e-mail, platformę ePUAP. Dodatkowo warto pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Płośnica dostępny jest także telefonicznie pod podanym numerem kontaktowym.

Urząd Gminy Płośnica telefon

Sam Urząd Gminy Płośnica, jak i jego wydziały wewnętrzne posiadają własne numery kontaktowe. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Płośnica telefon kontaktowy podany powyżej prowadzi do sekretariatu. Chcąc skontaktować się z wybranym wydziałem wewnętrznym UG Płośnica telefon okaże się najwygodniejszą i najszybszą opcją uzyskania wsparcia.

Kontakt Urząd Gminy Płośnica

Adres: Ul. Dworcowa 52 13-206 Płośnica

Telefon: 23 696 80 08,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Płośnica:

 • poniedziałek: 7:30–15:30
 • wtorek: 7:30–15:30
 • środa: 7:30–15:30
 • czwartek: 7:30–15:30
 • piątek: 7:30–15:30
 • sobota: zamknięte
 • niedziela: zamknięte

Gmina Płośnica

Urząd Gminy Płośnica to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Płośnica oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Płośnica mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Płośnica – Urząd Gminy Płośnica – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Płośnica podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Płośnica, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Płośnica mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Płośnica telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Urząd Gminy Płośnica Wydział Komunikacji

W Urzędzie Gminy Płośnica Wydział Komunikacji funkcjonuje w godzinach otwarcia Gminy Płośnica. Do jego głównych zadań należą:

 • kierowanie pojazdu na badania techniczne,
 • wydawanie tablic rejestracyjnych,
 • udzielanie licencji na prowadzenie pojazdu,
 • rejestracja oraz wyrejestrowanie pojazdu.

Urząd Gminy Płośnica prawo jazdy

W Urzędzie Gminy Płośnica można także złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Należy w tym celu dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty wraz z odpowiednim zdjęciem. Na wydanie prawa jazdy należy czekać do około 30 dni od złożenia wniosku po danym egzaminie. Prawo jazdy Urząd Gminy Płośnica wydaje w Wydziale Komunikacji.

Mapa Urząd Gminy Płośnica

Liczba wyświetleń: 135Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS