Urząd Gminy Postomino – Gmina Postomino

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: zachodniopomorskie

Urząd Gminy Postomino – Gmina Postomino

Metody kontaktu z Urzędem Gminy w Postominie. Gmina Postomino kontakt dla mieszkańców. Harmonogram pracy Urzędu Gminy w Postominie.

Kontakt Postomino Urząd Gminy

Kontakt z Urzędem Gminy Postomino jest ważny dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy chcą załatwić swoje sprawy administracyjne. Aby skontaktować się z placówką, petenci mogą skorzystać z poczty elektronicznej lub podanego numeru telefonu Urzędu Gminy w Postominie. Urząd Gminy Postomino kontakt umożliwia także poprzez platformę ePUAP.

Gmina Postomino jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą rozwiązać wiele problemów administracyjnych. Odwiedzając placówkę warto pamiętać o harmonogramie jej pracy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Postominie zostały ustalone tak aby umożliwić jak największej ilości mieszkańców Postomina rozwiązanie spraw administracyjnych.

Urząd Gminy Postomino telefon

Urząd Gminy w Postominie jest instytucją, zapewniającą pomoc oraz wsparcie mieszkańcom. Kontakt z Gminą Postomino możliwy jest poprzez wybranie odpowiedniego numeru telefonu, znajdującego się na stronie. Dzięki temu mieszkańcy mogą w szybki sposób skontaktować się z odpowiednim wydziałem i uzyskać pomoc od wyspecjalizowanego urzędnika. Kontakt z Urzędem Gminy w Postominie jest bardzo istotny dla petentów. Warto mieć na uwadze, że Urząd Gminy Postomino telefon obsługuje w godzinach otwarcia.

Kontakt Urząd Gminy Postomino

Adres: Postomino 30, 76-113 Postomino

Telefon: 59 810 85 93,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Postomino:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Postomino

Urząd Gminy Postominie to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Postomino jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Postomino, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Postomina została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Postomina wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Postomino czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Postomina

Urząd Gminy w Postominie składa się z kilku wydziałów, z których każdy zajmuje się innymi sprawami. Dla przykładu, w Urzędzie Gminy w Postominie dostępny jest Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Inny ważny wydział to Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi w gminie Postomino czy Wydział Ochrony Środowiska.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Postomina

W Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Postomina mieszkańcy mogą załatwić formalności związane z pojazdami i prawem jazdy. W tym miejscu można zrealizować sprawy takie jak uzyskanie numeru PKK, odbiór dokumentu prawa jazdy, rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. W jednostce wewnętrznej jaką jest Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Postomina, pracują wyspecjalizowani pracownicy którzy są w stanie udzielić petentom potrzebnego wsparcia.

Mapa Urząd Gminy Postomino

Liczba wyświetleń: 477Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS