Urząd Gminy Potok Wielki – Gmina Potok Wielki

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: świętokrzyskie

Urząd Gminy Potok Wielki – Gmina Potok Wielki

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Potok Wielki. Skontaktuj się z Urzędem Gminy w Potoku Wielkim przez telefon lub pocztę elektroniczną. Gmina Potok Wielki wydziały, dowód osobisty.

Kontakt z Urzędem Gminy Potoku Wielkiego

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Potoku Wielkim, najlepiej skorzystać z danych kontaktowych dostępnych na stronie instytucji. W obecnej sytuacji Urząd Gminy Potoku Wielkiego prowadzi kontakt z mieszkańcami między innymi zdalnie, za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Należy pamiętać, że możliwość skontaktowania się z Urzędem Gminy Potoku Wielkiego jest ograniczona do godzin otwarcia placówki.

Wszelkie potrzebne informacje dotyczące pracy Urzędu Gminy Potoku Wielkiego udostępniane są osobom zainteresowanym osobiście w placówce.

Urząd Gminy Potok Wielki godziny otwarcia

W celu uzyskania informacji na temat godzin otwarcia Urzędu Gminy Potoku Wielkiego warto zajrzeć na stronę internetową instytucji, gdzie na bieżąco są aktualizowane informacje. Przed wizytą w urzędzie zaleca się sprawdzenie godzin pracy, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów. Urząd Gminy Potoku Wielkiego obsługuje petentów w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy. W przypadku dni wolnych od pracy ustawowo Urząd Gminy Potoku Wielkiego jest zamknięty. W sytuacji zmian w harmonogramie pracy urzędu informacje zostaną udostępnione online oraz w widocznym dla petentów miejscu.

Urząd Gminy Potok Wielki jest instytucją, która odpowiada za prowadzenie administracji miasta. Do głównych obowiązków Urzędu Gminy należy dbanie o dobro mieszkańców Potoku Wielkiego, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą, społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą.

Kontakt Urząd Gminy Potok Wielki

Adres: Potok Wielki 106, 23-313 Potok Wielki

Telefon: 15 874 02 06,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Potok Wielki:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-15:30

Potok Wielki Urząd Gminy

Urząd Gminy Potoku Wielkim to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie i troskę o gminę. Główne zadania urzędu to dbanie o mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą gminy. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Potok Wielki odpowiada m.in. za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie.

W kontekście administracji lokalnej Urząd Gminy Potok Wielki jest jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi lub burmistrzowi gminy Potoku Wielkiego podejmowanie uchwał rady gminy oraz realizację zadań gminy Potok Wielki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Placówkę Urząd Gminy Potok Wielki tworzą wydziały wewnętrzne, a także komórki organizacyjne. Każda z jednostek Urzędu Gminy Potoku Wielkiego posiada indywidualne zadania.

Urząd Gminy Potok Wielki Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska znajdujący się w Urzędzie Gminy Potoku Wielkiego podejmuje kwestie, które mają na celu utrzymanie środowiska w warunkach optymalnych. Do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Potoku Wielkiego zadań należy między innymi prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, ochroną wody, powietrza oraz gleby.

Urząd Gminy Potok Wielki Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy w Potoku Wielkim znajduje się także Wydział Spraw Obywatelskich. Zajmuje się on prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem decyzji administracyjnych orzekających o sprawach zameldowanie i wymeldowania oraz spraw związanych z wydawaniem lub też unieważnianiem dokumentów tożsamości. Najczęściej do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Potoku Wielkiego udają się interesanci w celu złożenia wniosku o dokument tożsamości.

Mapa Urząd Gminy Potok Wielki

Liczba wyświetleń: 206Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS