Urząd Gminy Prostki – Gmina Prostki

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Prostki – Gmina Prostki

Sposoby kontaktu oraz godziny otwarcia Urzędu Gminy w Prostkach dostępne na stronie. Gmina Prostki dane kontaktowe, wydziały UG Prostki.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Prostek

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Prostkach, warto sprawdzić informacje kontaktowe na oficjalnej stronie internetowej urzędu. Obecnie Urząd Gminy Prostki kontakt zdalny umożliwia za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej i innych form komunikacji online. W przypadku potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub załatwienia sprawy można udać się osobiście do Urzędu Gminy.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Prostek

Aby poznać godziny otwarcia Urzędu Gminy Prostek, warto sprawdzić oficjalną stronę internetową, na której są publikowane informacje. Przed wizytą w urzędzie zaleca się upewnienie się, że urząd będzie otwarty w planowanym terminie.

Kontakt Urząd Gminy Prostki

Adres: 1 Maja 44B, 19-335 Prostki

Telefon: 87 6112012,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Prostki:

  • poniedziałek 7:00-15:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-15:00

Gmina Prostki

Podczas wizyty w Urzędzie Gminy Prostki można załatwić wiele spraw związanych z gminą, takich jak wydawanie dowodów osobistych czy rejestracja pojazdów. Na stronie dostępne są informacje o godzinach otwarcia oraz kontakt z poszczególnymi wydziałami Urzędu Gminy Prostki. Jest to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Prostki mogą uzyskać pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu wybranych kwestii administracyjnych.

Urząd Gminy Prostki pełni ważną rolę w koordynacji różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Jednym z priorytetów jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja sieci dróg, remonty placów i parków, a także rozwój transportu publicznego. Ponadto UG Prostki angażuje się w budowę i utrzymanie istotnych obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W celu efektywnego zarządzania, Urząd Gminy Prostki został podzielony na wydziały, z których każdy pełni specyficzne funkcje. Na przykład, Wydział Inwestycji i Infrastruktury zajmuje się realizacją inwestycji w infrastrukturę gminy, takich jak budowa i modernizacja dróg, budynków publicznych oraz instalacji komunalnych. Wydział Oświaty i Kultury skupia się na wspieraniu rozwoju edukacji i kultury poprzez budowę i utrzymanie placówek oświatowych, bibliotek, teatrów i muzeów.

Urząd Gminy Prostki wydziały

Znajdujące się w Urzędzie Gminy Prostek wydziały są obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę z danych zakresów. Każdy z pracowników ma wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie. Urząd Gminy Prostki wydziały ustanowił zgodnie z kategorią spraw w nich realizowanych.

Urząd Gminy Prostki odpady komunalne

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Prostki odbywa się według ustalonego wcześniej harmonogramu. Do takiego harmonogramu ma wgląd każda zainteresowana osoba. Można go znaleźć, udając się na stronę internetową Urzędu Gminy Prostki. Warto pamiętać, że w Urzędzie Gminy Prostki przyjmowana deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki dokument powinien złożyć każdy właściciel nieruchomości, w której powstają odpady komunalne.

Mapa Urząd Gminy Prostki

Liczba wyświetleń: 311Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS