Urząd Gminy Przerośl – Gmina Przerośl

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podlaskie

Urząd Gminy Przerośl – Gmina Przerośl

Urząd Gminy w Przerośli - kontakt, telefon, numer. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Przerośli dostępne na stronie. Sprawy możliwe do załatwienia w Urzędzie Gminy Przerośl.

Urząd Gminy w Przerośli kontakt

Urząd Gminy Przerośl kontakt umożliwia petentom na parę różnych sposobów. Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Przerośli można skorzystać z poczty elektronicznej, telefonu. Jednak należy wiedzieć o tym, że wybierając kontakt z Urzędem Gminy w Przerośli, korzystając z poczty elektronicznej, czas oczekiwania na odpowiedź może być dłuższy niż w przypadku formy telefonicznej. Dlatego też w przypadku pilnej potrzeby kontaktu z Urzędem Gminy w Przerośli zaleca się korzystać z telefonu. Istnieje także opcja na osobiste odwiedzenie Urzędu Gminy w Przerośli w celu uzyskania potrzebnych informacji.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Przerośli

Urząd Gminy Przerośl godziny otwarcia ma zgodne z godzinami, w których są przyjmowani interesanci. Instytucje Urząd Gminy Przerośl można osobiście odwiedzić od poniedziałku do piątku. Niestety w soboty oraz w niedziele wizyty stacjonarne są niemożliwe. Warto, także przed wizytą w Urzędzie Gminy w Przerośli zarezerwować wizytę na konkretny termin, aby uniknąć niechcianej kolejki.

Kontakt Urząd Gminy Przerośl

Adres: Rynek 2, 16-427 Przerośl

Telefon: 87 569 10 19,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Przerośl:

  • Poniedziałek 7:00 - 15:00
  • Wtorek 7:00 - 15:00
  • Środa 7:00 - 15:00
  • Czwartek 7:00 - 15:00
  • Piątek 7:00 - 15:00

Gmina Przerośl

Urząd Gminy Przerośli to instytucja publiczna odpowiedzialna za zarządzanie i administrowanie gminą. Jego główne zadania to dbanie o dobro mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Jako instytucja rządowa, Urząd Gminy Przerośli ma także za zadanie udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Gminy w Przerośli wykonują powierzone im zadania, współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, utrzymując przy tym stały kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Przerośli realizowane są różnego rodzaju formalności, takie jak zgłoszenia, wnioski i zażalenia związane z szerokim zakresem działań miasta. W ramach struktury administracyjnej gminy Przerośl, istnieje jednostka organizacyjna znana jako Urząd Gminy Przerośl. To właśnie tam wójt lub burmistrz podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej, i realizuje zadania, które określają przepisy prawa dotyczące danego miasta lub gminy.

Urząd Gminy Przerośl podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Przerośl podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Przerośl taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Przerośl nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Przerośl

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Przerośli odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Przerośl wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Przerośli o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Przerośl. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Przerośl obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Przerośl

Liczba wyświetleń: 121Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS