Urząd Gminy Przeworsk – Gmina Przeworsk

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podkarpackie

Urząd Gminy Przeworsk – Gmina Przeworsk

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Przeworsku — telefon, e-mail, numer. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Przeworsk. Sprawy do załatwienia w Urzędzie Gminy Przeworsk.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Przeworska

Jeśli chcesz skontaktować się z Urzędem Gminy w Przeworsku, warto poszukać informacji kontaktowych na oficjalnej stronie internetowej urzędu. Z powodu obecnej sytuacji można skorzystać z kontaktu zdalnego za pośrednictwem telefonu, e-maila lub innych dostępnych form komunikacji online, w godzinach otwarcia urzędu. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji lub chcesz załatwić sprawę, możesz udać się osobiście do Urzędu Gminy.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Przeworska

Aby dowiedzieć się, kiedy jest otwarty Urząd Gminy w Przeworsku, warto sprawdzić oficjalną stronę internetową urzędu, na której publikowane są aktualne godziny otwarcia. Zaleca się również potwierdzenie, czy urząd będzie otwarty w planowanym terminie przed wizytą.

Kontakt Urząd Gminy Przeworsk

Adres: Bernardyńska 1a, 37-210 Przeworsk

Telefon: 16 648 73 97,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Przeworsk:

  • poniedziałek 7:00-15:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-17:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-13:00

Gmina Przeworsk

Urząd Gminy Przeworsk to instytucja publiczna, której celem jest prowadzenie spraw związanych z gminą Przeworsk. Urząd Gminy Przeworsk realizuje sprawy mieszkańców w wielu kwestiach administracyjnych takich jak wydawanie dokumentów tożsamości, rejestracja pojazdów, zgłaszanie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Przeworsk. Urząd Gminy Przeworsk pełni istotną funkcję w zakresie koordynacji różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Wśród tych działań znajdują się inwestycje infrastrukturalne, takie jak rozbudowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój systemu transportu publicznego i budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. Dzięki temu Urząd Gminy Przeworsk odgrywa ważną rolę jako instytucja publiczna, angażując się w rozwój społeczności lokalnej i zapewniając skuteczne zarządzanie.

Warto podkreślić, że Urząd Gminy Przeworsk jest zorganizowany wewnętrznie na różne sekcje, co ułatwia organizację pracy. Przybywający petenci powinni być świadomi, który wydział zajmuje się danymi sprawami. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Przeworska, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Przeworsku. Urząd Gminy Przeworsk podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój lokalnej społeczności. Poprzez skoordynowane wysiłki i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Przeworsk pełni istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz satysfakcjonowaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Przeworsk podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Przeworsk podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Przeworsk taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Przeworsk nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Przeworsk

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Przeworsku odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Przeworsk wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Przeworsku o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Przeworsk. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Przeworsk obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Przeworsk

Liczba wyświetleń: 495Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS