Urząd Gminy Przystajń – Gmina Przystajń

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Przystajń – Gmina Przystajń

Godziny przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Przystajń. Kontakt z Urzędem Gminy w Przystajni telefonicznie, mailowo. Gmina Przystajń godziny otwarcia.

Urząd Gminy w Przystajni kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Przystajni należy skorzystać z jednego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Przystajń kontakt umożliwia zarówno telefonicznie, mailowo, jak i osobiście. Gdy sprawa jest pilna, zaleca się skorzystać z podanego telefonu do Urzędu Gminy Przystajni, aby natychmiastowo uzyskać odpowiedź na zapytanie. Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Przystajni, należy w pierwszej kolejności zajrzeć na godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy Przystajń.

Urząd Gminy Przystajń godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Przystajń są jednoznaczne z godzinami, podczas których obsługiwani są interesanci. Poza tymi godzinami kontakt z Urzędem Gminy w Przystajni nie jest możliwy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Przystajń są tak dopasowane, aby nie było problemu ze skontaktowaniem się z instytucją. Placówka jest otwarta od poniedziałku do piątku. Obecnie Urząd Gminy Przystajń nie prowadzi obsługi petentów w soboty oraz w niedziele.

Kontakt Urząd Gminy Przystajń

Adres: ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń

Telefon: (34) 319 11 53, (34) 319 11 54

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Przystajń:

 • poniedziałek 8:00-16:00
 • wtorek 7:30-15:30
 • środa 7:30-15:30
 • czwartek 7:30-15:30
 • piątek 7:30-15:30

Gmina Przystajń

Urząd Gminy w Przystajni to instytucja odpowiedzialna za administrowanie i zarządzanie gminą. Jego główne zadania to dbanie o mieszkańców Przystajni, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Jako instytucja publiczna, Urząd Gminy Przystajni odpowiada również za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie porządku i czystości w mieście.

Władze lokalne, takie jak Urząd Miasta lub gminy Przystajni to jednostki organizacyjne które umożliwiają wójtowi czy burmistrzowi podejmowanie decyzji zgodnie z uchwałami rady gminy, oraz realizację zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących danego miasta lub gminy. Osobą odpowiedzialną za kierowanie tym urzędem jest wójt lub burmistrz.

Urząd Gminy Przystajń wydziały

Urząd Gminy Przystajń jest podzielony na wydziały, z czego każdy spełnia swoje określone zadania. W Urzędzie Gminy Przystajń wydziały są obsługiwane przez pracowników, którzy moją odpowiednią wiedzę z danego zakresu. Podział na wydziały w Urzędzie Gminy Przystajni pozwala na ułatwienie w załatwianiu spraw w danej jednostce. Działające jednostki organizacyjne to między innymi Wydział Komunikacji Gminy Przystajni, Wydział Spraw Obywatelskich czy Wydział Ochrony Środowiska.

Urząd Gminy Przystajń Wydział Komunikacji

Jednym z wydziałów znajdujących się w Urzędzie Gminy Przystajń, jest wydział komunikacji. Do jego zadań należy między innymi:

 • rejestracja pojazdów,
 • wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych oraz oznaczeń pojazdów mieszkańcom gminy Przystajń,
 • wydawanie praw jazdy,
 • nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców w gminie Przystajń.

Urząd Gminy Przystajń prawo jazdy

Aby uzyskać prawo jazdy w Urzędzie Gminy Przystajń, należy przygotować odpowiednie dokumenty. Pierwszym z nich jest wniosek o prawo jazdy. Można go wypełnić w urzędzie lub pobrać oraz uzupełnić w domu. Należy także wziąć ze sobą orzeczenie lekarskie, aktualne zdjęcie spełniające wszystkie wymagania, a także dowód osobisty lub paszport. Zwykle na wydanie prawa jazdy w Urzędzie Gminy Przystajń trwa od 14 do 30 dni roboczych chodź, istnieją przypadki, w których ten okres może się wydłużyć.

Mapa Urząd Gminy Przystajń

Liczba wyświetleń: 427Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS