Urząd Gminy Psary – Gmina Psary

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Psary – Gmina Psary

Urząd Gminy Psary sprawdź godziny otwarcia placówki. Aktualne dane kontaktowe Urzędu Gminy w Psarach – kontakt, telefon, e-mail. Gmina Psary wydziały.

Kontakt Psary Urząd Gminy

Komunikacja z Urzędem Gminy jest niezbędna, kiedy potrzeba jest załatwić różnego rodzaju sprawy związane z działalnością instytucji. Nie zawsze jednak wiadomo, jak można skontaktować się z danym urzędem, oprócz osobistej wizyty. Urząd Gminy w Psarach poza osobistym kontaktem, daje możliwość mieszkańcom, także skontaktowania się na odległość. Urząd Gminy Psary kontakt prowadzi między innymi przez e-mail, platformę ePUAP. Dodatkowo warto pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy w Psarach dostępny jest także telefonicznie pod podanym numerem kontaktowym.

Urząd Gminy Psary telefon

Sam Urząd Gminy Psary, jak i jego wydziały wewnętrzne posiadają własne numery kontaktowe. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Psary telefon kontaktowy podany powyżej prowadzi do sekretariatu. Chcąc skontaktować się z wybranym wydziałem wewnętrznym UG Psary telefon okaże się najwygodniejszą i najszybszą opcją uzyskania wsparcia.

Kontakt Urząd Gminy Psary

Adres: Malinowicka 4, 42-512 Psary

Telefon: 32 294 49 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Psary:

 • poniedziałek 7:30-17:00
 • wtorek 7:30-17:00
 • środa 7:30-15:30
 • czwartek 7:30-15:30
 • piątek 7:30-14:00

Gmina Psary – Urząd Gminy w Psarach

Urząd Gminy w Psarach jest instytucją publiczną, która ma za zadanie zarządzać i dbać o swoją gminę i mieszkańców Psar. W tym celu zajmuje się wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymywaniem porządku i czystości, inwestycjami i rozwojem infrastruktury. Pracownicy UG Psary utrzymują stały kontakt z mieszkańcami Psar oraz współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. Funkcjonowanie Urzędu Gminy Psar (UG) umożliwia wójtowi podejmowanie uchwał rady gminy oraz realizację określonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Psar, regulamin ustalony przez organ wykonawczy precyzuje strukturę i funkcjonowanie Urzędu Gminy Psar, gdzie petenci mają możliwość skierowania się do odpowiedniego wydziału w zależności od swojej konkretnej sprawy.

Urząd Gminy Psary podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości do Urzędu Gminy Psar mają obowiązek odprowadzić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, które są:

 • właścicielami obiektów budowlanych lub też nieruchomości,
 • użytkownikami wieczystych gruntów,
 • posiadaczami samoistnych obiektów budowlanych lub nieruchomości,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części, lub też obiektów budowlanych lub ich części, które stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

W placówce jaką jest Urząd Gminy Psary podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie, a także online przelewem na numer konta Urzędu Gminy w Psarach.

Urząd Gminy Psary dowody osobiste

Aby złożyć wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Psary, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz fotografię w kolorze spełniającą wymagania. W przypadku gdy o dowód osobisty stara się osoba niepełnoletnia wypełnić wniosek muszą rodzice lub też opiekunowie prawni. Urząd Gminy Psar dowód osobisty wydaje zwykle po 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Psary

Liczba wyświetleń: 402Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS