Urząd Gminy Radoszyce – Gmina Radoszyce

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: świętokrzyskie

Urząd Gminy Radoszyce – Gmina Radoszyce

Kontakt Urząd Gminy Radoszyce - zobacz, jak skontaktować się z Gminą Radoszyce. Telefony Urzędu Gminy w Radoszycach, numery kontaktowe. Urząd Gminy Radoszyce kontakt.

Urząd Gminy w Radoszycach kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Radoszyce możliwy jest przy wykorzystaniu wielu kanałów kontaktu. Pierwszym z nich jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną. Wszelkie wiadomości kierowane na adres Urzędu Gminy Radoszyce, powinny zawierać temat oraz podpis nadawcy. Oczywiście Urząd Gminy Radoszyce kontakt z petentami prowadzi również telefonicznie. Połączenie w placówką pozwala mieszkańcom gminy Radoszyce uzyskać potrzebne informacje znacznie szybciej.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Radoszycach

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy Radoszyce, warto, jest sprawdzić w godziny otwarcia Urzędu Gminy Radoszyce. Aktualnie Urząd Gminy Radoszyce działa od poniedziałku do piątku w określonych godzinach i to właśnie wtedy możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy w Radoszycach. Obecnie w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Radoszyce jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Radoszyce

Adres: ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce

Telefon: (41) 37 35 083,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Radoszyce:

  • poniedziałek 7:15-15:15
  • wtorek 7:15-15:15
  • środa 7:15-15:15
  • czwartek 7:15-15:15
  • piątek 7:15-15:15

Gmina Radoszyce

Urząd Gminy Radoszyce to instytucja publiczna, której celem jest prowadzenie spraw związanych z gminą Radoszyce. Urząd Gminy Radoszyce realizuje sprawy mieszkańców w wielu kwestiach administracyjnych takich jak wydawanie dokumentów tożsamości, rejestracja pojazdów, zgłaszanie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach w gminie Radoszyce. Urząd Gminy Radoszyce pełni istotną funkcję w zakresie koordynacji różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Wśród tych działań znajdują się inwestycje infrastrukturalne, takie jak rozbudowa i modernizacja dróg, placów, parków, a także rozwój systemu transportu publicznego i budowa obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. Dzięki temu Urząd Gminy Radoszyce odgrywa ważną rolę jako instytucja publiczna, angażując się w rozwój społeczności lokalnej i zapewniając skuteczne zarządzanie.

Warto podkreślić, że Urząd Gminy Radoszyce jest zorganizowany wewnętrznie na różne sekcje, co ułatwia organizację pracy. Przybywający petenci powinni być świadomi, który wydział zajmuje się danymi sprawami. Na przykład, sprawy związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów można załatwić w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Radoszyc, natomiast kwestie dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Radoszycach. Urząd Gminy Radoszyce podejmuje szereg działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i rozwój lokalnej społeczności. Poprzez skoordynowane wysiłki i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Radoszyce pełni istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz satysfakcjonowaniu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Radoszyc wydziały

Można powiedzieć, że Urząd Gminy w Radoszycach składa się z różnych działów, z których każdy ma swoją specyficzną rolę. Jednym z nich jest Wydział Komunikacji, który odpowiada za kwestie związane z transportem i ruchem drogowym. Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Radoszyce zajmuje się różnymi problemami dotyczącymi mieszkańców. Każdy z tych działów ma swoje unikalne zadania, które pomagają mieszkańcom i służą do zaspokojenia ich potrzeb.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Radoszyc

Aby uzyskać pomocy w kwestiach związanych z pojazdami i prawem jazdy, to warto udać się do Wydziału Komunikacji znajdującego się w Urzędzie Gminy w Radoszycach. W tym miejscu pracownicy służą pomocą w różnych formalnościach, takich jak rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego, uzyskanie numeru PKK oraz odbiór dokumentu prawa jazdy. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy w Radoszycach udostępnia dodatkowe informacje telefonicznie.

Mapa Urząd Gminy Radoszyce

Liczba wyświetleń: 365Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS