Urząd Gminy Rybczewice Drugie – Gmina Rybczewice Drugie

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubelskie

Urząd Gminy Rybczewice Drugie – Gmina Rybczewice Drugie

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Rybczewicach Drugich, telefon, numer. Urząd Gminy Rybczewice Drugie godziny otwarcia. Wydziały w Urzędzie Gminy w Rybczewicach Drugich.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Rybczewic Drugich?

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Rybczewicach Drugich, warto skorzystać z informacji dostępnych w sekcji powyżej. Zaleca się korzystanie z form kontaktu zdalnego, takich jak telefon UG Rybczewice Drugie, e-mail lub inne formy komunikacji online, w godzinach otwarcia urzędu. Oczywiście pomoc można uzyskać nie tylko telefonicznie i mailowo, ale również odwiedzając Urząd Gminy Rybczewice Drugie.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Rybczewic Drugich

Aby udać się do Urzędu Gminy Rybczewice Drugie, warto upewnić się, czy urząd jest otwarty w wybranych godzinach. W wyniku zmian w organizacji pracy godziny otwarcia Urzędu Gminy Rybczewice Drugie mogą ulec zmianie. Ustalone godziny otwarcia Urzędu Gminy w Rybczewicach Drugich mają być odpowiednie dla petentów aby jak najwięcej z nich mogło bezproblemowo zrealizować sprawy.

Kontakt Urząd Gminy Rybczewice Drugie

Adres: Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice Drugie

Telefon: 81 584 44 60,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Rybczewice Drugie:

  • Poniedziałek 9:00-17:00
  • Wtorek 8:00-16:00
  • Środa 8:00-16:00
  • Czwartek 8:00-16:00
  • Piątek 8:00-16:00

Gmina Rybczewice Drugie

Urząd Gminy Rybczewicach Drugich to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Rybczewice Drugie jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Rybczewice Drugie, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Rybczewic Drugich została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Rybczewic Drugich wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Rybczewice Drugie czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy Rybczewice Drugie prawo jazdy

Urząd Gminy Rybczewice Drugie to miejsce, w którym mieszkańcy mogą załatwić wiele spraw, w tym sprawy związane z prawem jazdy. W Wydziale Komunikacji możliwe jest złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy, przedłużenie jego ważności, czy też zmianę danych osobowych znajdujących się na blankiecie. Aby złożyć tego typu wnioski, należy udać się osobiście do Wydziału Komunikacji Urzędu Gminy w Rybczewicach Drugich i przedstawić wszystkie wymagane dokumenty.

Mapa Urząd Gminy Rybczewice Drugie

Liczba wyświetleń: 370Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS