Urząd Gminy Ryjewo – Gmina Ryjewo

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Ryjewo – Gmina Ryjewo

Wydziały w Urzędzie Gminy w Ryjewie. Telefon Urzędu Gminy Ryjewo, adres e-mail. Aktualne Godziny otwarcia Urzędu Gminy Ryjewa.

Urząd Gminy Ryjewo kontakt

Urząd Gminy Ryjewo na kontakt pozwala wszystkim zainteresowanym osobom. Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Ryjewie można skorzystać z elektronicznej skrzynki pocztowej lub telefonu. Aby jak najszybciej uzyskać informacje na dany temat, zaleca się skorzystanie z formy telefonicznej. Jednak należy także pamiętać o tym, że Urząd Gminy Ryjewo kontakt realizuje jedynie w godzinach otwarcia, dlatego najpierw należy upewnić się, czy o danej godzinie obsługiwani są interesanci.

Urząd Gminy Ryjewo godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Ryjewie są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Urząd Gminy Ryjewo jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Ryjewa jest nieczynny. Właściwie godziny otwarcia Urzędu Gminy Ryjewa są stałe, jednak wszelkie informacje o zmiany w harmonogramie pracy są niezwłocznie przekazywane do informacji dla mieszkańców gminy Ryjewo.

Kontakt Urząd Gminy Ryjewo

Adres: Lipowa 1, 82-420 Ryjewo

Telefon: 55 277 42 21,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Ryjewo:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-17:00
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-14:00

Gmina Ryjewo

Urząd Gminy w Ryjewie jest instytucją zajmującą się zarządzaniem gminą Ryjewo. Zadaniem urzędu jest między innymi zbieranie podatków oraz opłat lokalnych, organizacja wyborów, jak i nadzór infrastruktury w Ryjewie. Dodatkowo Urząd Gminy Ryjewo trzyma pieczę nad planowaniem przestrzennym oraz rozwojem gospodarczym. Urząd Gminy Ryjewo to ważna instytucja, szczególnie dla mieszkańców. Urząd Gminy Ryjewo pełni istotną rolę w dążeniu do rozwoju gminy i zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności. Poprzez koordynację działań, inwestycje w infrastrukturę oraz skuteczne zarządzanie, Urząd Gminy Ryjewo przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców i tworzenia atrakcyjnego środowiska do życia, pracy i rozwoju społeczności lokalnej.

Ważne jest zaznaczenie, że Urząd Gminy Ryjewo składa się z różnych wydziałów, z których każdy ma swoje specjalizacje i odpowiedzialności. Na przykład, Wydział Komunikacji zajmuje się kwestiami związanymi z transportem i komunikacją w gminie. Oferuje mieszkańcom możliwość załatwienia wielu spraw online, takich jak rejestracja pojazdu, wydawanie prawa jazdy czy zgłaszanie zmian w ewidencji ludności. Dodatkowo, Wydział Komunikacji zapewnia informacje na temat rozkładów jazdy, połączeń komunikacji publicznej i zasad bezpieczeństwa drogowego. Podział Urzędu Gminy Ryjewo na różne wydziały umożliwia sprawną organizację pracy i skuteczne zarządzanie. Dzięki temu mieszkańcy mają możliwość skierowania swoich spraw do odpowiedniego wydziału, co przyspiesza proces załatwiania administracyjnych formalności związanych z komunikacją i transportem.

Urząd Gminy Ryjewo podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Ryjewo podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Ryjewo taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Ryjewo nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Ryjewo

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Ryjewie odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Ryjewo wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Ryjewie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Ryjewo. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Ryjewo obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Ryjewo

Liczba wyświetleń: 244Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS