Urząd Gminy Rzezawa – Gmina Rzezawa

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: małopolskie

Urząd Gminy Rzezawa – Gmina Rzezawa

Wydziały Urzędu Gminy Rzezawa. Dowód osobisty w Urzędzie Gminy Rzezawa. Dostępne sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Rzezawa oraz godziny otwarcia.

Urząd Gminy Rzezawa kontakt

Urząd Gminy Rzezawa na kontakt pozwala wszystkim zainteresowanym osobom. Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Rzezawie można skorzystać z elektronicznej skrzynki pocztowej lub telefonu. Aby jak najszybciej uzyskać informacje na dany temat, zaleca się skorzystanie z formy telefonicznej. Jednak należy także pamiętać o tym, że Urząd Gminy Rzezawa kontakt realizuje jedynie w godzinach otwarcia, dlatego najpierw należy upewnić się, czy o danej godzinie obsługiwani są interesanci.

Urząd Gminy Rzezawa godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Rzezawie są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Urząd Gminy Rzezawa jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Rzezawy jest nieczynny. Właściwie godziny otwarcia Urzędu Gminy Rzezawy są stałe, jednak wszelkie informacje o zmiany w harmonogramie pracy są niezwłocznie przekazywane do informacji dla mieszkańców gminy Rzezawa.

Kontakt Urząd Gminy Rzezawa

Adres: Długa 21, 32-765 Rzezawa

Telefon: 14 648 48 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Rzezawa:

  • poniedziałek 9:00-17:00
  • wtorek 7:00-15:00
  • środa 7:00-15:00
  • czwartek 7:00-15:00
  • piątek 7:00-15:00

Gmina Rzezawa

W placówce jaką jest Urząd Gminy Rzezawa można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Rzezawa, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Rzezawy.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Rzezawa został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Rzezawy zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Rzezawy jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Rzezawa angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Urząd Gminy Rzezawa wydziały

Znajdujące się w Urzędzie Gminy Rzezawy wydziały są obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę z danych zakresów. Każdy z pracowników ma wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie. Urząd Gminy Rzezawa wydziały ustanowił zgodnie z kategorią spraw w nich realizowanych.

Urząd Gminy Rzezawa odpady komunalne

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Rzezawa odbywa się według ustalonego wcześniej harmonogramu. Do takiego harmonogramu ma wgląd każda zainteresowana osoba. Można go znaleźć, udając się na stronę internetową Urzędu Gminy Rzezawa. Warto pamiętać, że w Urzędzie Gminy Rzezawa przyjmowana deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki dokument powinien złożyć każdy właściciel nieruchomości, w której powstają odpady komunalne.

Mapa Urząd Gminy Rzezawa

Liczba wyświetleń: 362Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS