Urząd Gminy Sadlinki – Gmina Sadlinki

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Sadlinki – Gmina Sadlinki

Godziny przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Sadlinki. Kontakt z Urzędem Gminy w Sadlinkach telefonicznie, mailowo. Gmina Sadlinki godziny otwarcia.

Urząd Gminy w Sadlinkach kontakt

Urząd Gminy Sadlinki kontakt umożliwia petentom na parę różnych sposobów. Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Sadlinkach można skorzystać z poczty elektronicznej, telefonu. Jednak należy wiedzieć o tym, że wybierając kontakt z Urzędem Gminy w Sadlinkach, korzystając z poczty elektronicznej, czas oczekiwania na odpowiedź może być dłuższy niż w przypadku formy telefonicznej. Dlatego też w przypadku pilnej potrzeby kontaktu z Urzędem Gminy w Sadlinkach zaleca się korzystać z telefonu. Istnieje także opcja na osobiste odwiedzenie Urzędu Gminy w Sadlinkach w celu uzyskania potrzebnych informacji.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Sadlinkach

Urząd Gminy Sadlinki godziny otwarcia ma zgodne z godzinami, w których są przyjmowani interesanci. Instytucje Urząd Gminy Sadlinki można osobiście odwiedzić od poniedziałku do piątku. Niestety w soboty oraz w niedziele wizyty stacjonarne są niemożliwe. Warto, także przed wizytą w Urzędzie Gminy w Sadlinkach zarezerwować wizytę na konkretny termin, aby uniknąć niechcianej kolejki.

Kontakt Urząd Gminy Sadlinki

Adres: Kwidzyńska 12, 82-522 Sadlinki

Telefon: 55 2757510,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Sadlinki:

  • poniedziałek 7:15-15:15
  • wtorek 7:15-15:15
  • środa 7:00-16:00
  • czwartek 7:15-15:15
  • piątek 7:15-14:15

Gmina Sadlinki

W placówce jaką jest Urząd Gminy Sadlinki można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Sadlinki, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Sadlinek.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Sadlinki został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Sadlinek zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Sadlinek jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Sadlinki angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Urząd Gminy Sadlinki Wydział Komunikacji

Do zadań Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Sadlinkach należą między innymi załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdu, zezwoleniami na zarobkowy przewóz rzeczy oraz osób, a także wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów, które uprawniają do kierowania pojazdem. Najczęściej Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy w Sadlinkach jest odwiedzany właśnie w celu wyrobienia prawa jazdy oraz rejestracji pojazdów.

Urząd Gminy Sadlinki prawo jazdy

Odwiedzając Urząd Gminy w Sadlinkach można także złożyć wniosek o prawo jazdy. W celu złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy należy najlepiej osobiście udać się do Urzędu Gminy w Sadlinkach oraz wziąć ze sobą wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak dowód osobisty, wniosek o wydanie prawa jazdy. Podanie o prawo jazdy Urząd Gminy Sadlinki udostępnia petentom, jednak druk można przygotować również samodzielnie w domu. W niektórych przypadkach jest także wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Osoby, które mają już prawo jazdy i chcą uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię, muszą wziąć ze sobą ksero dotychczasowego prawa jazdy. Zwykle na odbiór prawa jazdy w Urzędzie Gminy w Sadlinkach odbywa się po około 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Sadlinki

Liczba wyświetleń: 387Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS