Urząd Gminy Sanok – Gmina Sanok

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podkarpackie

Urząd Gminy Sanok – Gmina Sanok

Sposoby kontaktu oraz godziny otwarcia Urzędu Gminy w Sanoku dostępne na stronie. Gmina Sanok dane kontaktowe, wydziały UG Sanok.

Urząd Gminy Sanok kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Sanok można uzyskać zarówno telefonicznie, jak i mailowo. W przypadku pilnych spraw zaleca się korzystanie z telefonu Urzędu Gminy Sanoka. Telefoniczny kontakt z Gminą Sanok pozwala na najszybsze uzyskanie potrzebnych informacji. Niestety nie wszystkie sprawy można załatwić drogą telefoniczną. Dlatego w niektórych sytuacjach należy skorzystać z innego kanałów kontaktu. Urząd Gminy Sanok kontakt realizuje również mailowo. Wysyłając wiadomość nie można zapomnieć aby nadać jej odpowiedni tytuł, a także podpisać mail imieniem, nazwiskiem oraz adresem.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Sanoku

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Sanok są równoznaczne z godzinami, podczas których można uzyskać kontakt z placówką. Aktualnie obowiązujące w placówce jaką jest Urząd Gminy Sanok godziny otwarcia są dostosowane do potrzeb mieszkańców Sanoka.

Kontakt Urząd Gminy Sanok

Adres: ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

Telefon: +48 13 46 56 551,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Sanok:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Sanok

Pracownicy Urzędu Gminy Sanok są do dyspozycji mieszkańców gminy Sanok w celu udzielenia pomocy w kwestiach administracyjnych. Na stronie można znaleźć informacje dotyczące godzin otwarcia, adresu, numerów telefonów oraz adresów e-mail poszczególnych wydziałów. Urząd Gminy Sanok udziela także informacji o sprawach, które można załatwić w placówce. Pracownicy Urzędu Gminy Sanok są dostępni, aby udzielić mieszkańcom pomocy w wielu kwestiach administracyjnych. Na stronie dedykowanej UG Sanok można znaleźć informacje dotyczące godzin pracy oraz kontaktu z poszczególnymi wydziałami, co ułatwia mieszkańcom zgłaszanie swoich spraw i uzyskiwanie potrzebnych informacji. Wszystkie te działania podejmowane przez Urząd Gminy Sanok mają na celu stworzenie atrakcyjnego, rozwiniętego i zrównoważonego środowiska dla lokalnej społeczności. Poprzez skoordynowane projekty i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Sanok przyczynia się do rozwoju gminy i spełnienia potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Sanok Wydział Komunikacji

Do zadań Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Sanoku należą między innymi załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdu, zezwoleniami na zarobkowy przewóz rzeczy oraz osób, a także wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów, które uprawniają do kierowania pojazdem. Najczęściej Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy w Sanoku jest odwiedzany właśnie w celu wyrobienia prawa jazdy oraz rejestracji pojazdów.

Urząd Gminy Sanok prawo jazdy

Odwiedzając Urząd Gminy w Sanoku można także złożyć wniosek o prawo jazdy. W celu złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy należy najlepiej osobiście udać się do Urzędu Gminy w Sanoku oraz wziąć ze sobą wszelkie niezbędne dokumenty, takie jak dowód osobisty, wniosek o wydanie prawa jazdy. Podanie o prawo jazdy Urząd Gminy Sanok udostępnia petentom, jednak druk można przygotować również samodzielnie w domu. W niektórych przypadkach jest także wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekuna prawnego oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

Osoby, które mają już prawo jazdy i chcą uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię, muszą wziąć ze sobą ksero dotychczasowego prawa jazdy. Zwykle na odbiór prawa jazdy w Urzędzie Gminy w Sanoku odbywa się po około 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Sanok

Liczba wyświetleń: 212Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS