Urząd Gminy Siemiatycze – Gmina Siemiatycze

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podlaskie

Urząd Gminy Siemiatycze – Gmina Siemiatycze

Skontaktuj się z Urzędem Gminy Siemiatycze. Dostępne numery telefonów, adresy e-mail, adres fizyczny oraz godziny otwarcia dla placówki Urząd Gminy Siemiatycze.

Urząd Gminy Siemiatycze kontakt

Urząd Gminy Siemiatycze umożliwia mieszkańcom wiele usług, które mogą pomóc im w rozwiązaniu danego problemu. Kontakt z Urzędem Gminy Siemiatycze pozwala również mieszkańcom Siemiatycz, na poznanie bardziej szczegółowo ich obowiązków, a co ważniejsze praw. Aby nawiązać kontakt z Urzędem Gminy, petenci mogą skorzystać z dwóch dostępnych kanałów. Urząd Gminy Siemiatycze kontakt zarówno przez telefon jak i pocztę elektroniczną prowadzi wyłącznie w godzinach otwarcia placówki.

Urząd Gminy Siemiatycze godziny otwarcia

W Siemiatyczach Urząd Gminy jest ważną instytucją dla mieszkańców. Warto poznać godziny otwarcia tej placówki chcąc odwiedzić ją osobiście lub skontaktować się z placówką. Warto więc przed wizytą w Urzędzie Gminy Siemiatycze sprawdzić dokładne godziny otwarcia, w celu oszczędzenia własnego czasu. Oczywiście ze względu fakt, że placówka działa dla mieszkańców Siemiatycz, Urząd Gminy Siemiatycz godziny otwarcia dostosował do potrzeb interesantów.

Kontakt Urząd Gminy Siemiatycze

Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze

Telefon: 87 643 30 56,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Siemiatycze:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 7:30 - 15:30
  • środa 7:30 - 15:30
  • czwartek 7:30 - 15:30
  • piątek 7:30 - 15:30

Gmina Siemiatycze

Urząd Gminy w Siemiatyczach to instytucja odpowiedzialna za administrowanie i zarządzanie gminą. Jego główne zadania to dbanie o mieszkańców Siemiatycz, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Jako instytucja publiczna, Urząd Gminy Siemiatycz odpowiada również za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie porządku i czystości w mieście.

Władze lokalne, takie jak Urząd Miasta lub gminy Siemiatycz to jednostki organizacyjne które umożliwiają wójtowi czy burmistrzowi podejmowanie decyzji zgodnie z uchwałami rady gminy, oraz realizację zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących danego miasta lub gminy. Osobą odpowiedzialną za kierowanie tym urzędem jest wójt lub burmistrz.

Urząd Gminy Siemiatycze podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Siemiatycze podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Siemiatycze taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Siemiatycze nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Siemiatycze

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Siemiatyczach odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Siemiatycze wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Siemiatyczach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Siemiatycze. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Siemiatycze obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Siemiatycze

Liczba wyświetleń: 274Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS