Urząd Gminy Skarżysko Kościelne – Gmina Skarżysko Kościelne

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: świętokrzyskie

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne – Gmina Skarżysko Kościelne

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Skarżysku Kościelnym — telefon, e-mail, numer. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne. Sprawy do załatwienia w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne.

Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym kontakt

Jednostka jaką jest Urząd Gminy Skarżysko Kościelne kontakt umożliwia wszystkim zainteresowanym. Istnieje parę różnych sposobów umożliwiających kontakt z Urzędem Gminy w Skarżysku Kościelnym, dlatego każda osoba może wybrać sobie ten, który jej najlepiej odpowiada. Jednym z dostępnych sposobów na kontakt z Urzędem Gminy Skarżysko Kościelne, jest forma telefoniczna. Jest to obecnie najszybszy sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Skarżysku Kościelnym. Warto, jest wiedzieć, że Urząd Gminy Skarżysko Kościelne kontakt realizuje także na inne sposoby. Kolejnym z nich jest elektroniczna skrzynka pocztowa urzędu. Kontakt z Urzędem Gminy Skarżysko Kościelne można także uzyskać, udając się osobiście do placówki.

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne godziny otwarcia

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Skarżysku Kościelnym, warto, jest w pierwszej kolejności zapoznać się z godzinami otwarcia placówki. Właśnie w tych godzinach możliwy jest kontakt z UG Skarżysko Kościelne. Placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku. Obecnie w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Skarżysko Kościelne jest nieczynny. Warto także wiedzieć o tym, że istnieje możliwość na zarezerwowanie wizyty w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne.

Kontakt Urząd Gminy Skarżysko Kościelne

Adres: ul. Kościelna 2A, 26-115 Skarżysko Kościelne

Telefon: 41 271 44 66,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Skarżysko Kościelne:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Skarżysko Kościelne

Podczas wizyty w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne można załatwić wiele spraw związanych z gminą, takich jak wydawanie dowodów osobistych czy rejestracja pojazdów. Na stronie dostępne są informacje o godzinach otwarcia oraz kontakt z poszczególnymi wydziałami Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne. Jest to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Skarżysko Kościelne mogą uzyskać pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu wybranych kwestii administracyjnych.

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne pełni ważną rolę w koordynacji różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Jednym z priorytetów jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja sieci dróg, remonty placów i parków, a także rozwój transportu publicznego. Ponadto UG Skarżysko Kościelne angażuje się w budowę i utrzymanie istotnych obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W celu efektywnego zarządzania, Urząd Gminy Skarżysko Kościelne został podzielony na wydziały, z których każdy pełni specyficzne funkcje. Na przykład, Wydział Inwestycji i Infrastruktury zajmuje się realizacją inwestycji w infrastrukturę gminy, takich jak budowa i modernizacja dróg, budynków publicznych oraz instalacji komunalnych. Wydział Oświaty i Kultury skupia się na wspieraniu rozwoju edukacji i kultury poprzez budowę i utrzymanie placówek oświatowych, bibliotek, teatrów i muzeów.

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Skarżysko Kościelne. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Skarżysko Kościelne Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Skarżyska Kościelnego należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne wywóz śmieci

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Skarżysko Kościelne

Liczba wyświetleń: 144Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS