Urząd Gminy Słupia – Gmina Słupia

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: świętokrzyskie

Urząd Gminy Słupia – Gmina Słupia

Godziny otwarcia oraz kontakt z Urzędem Gminy Słupia dostępny na stronie internetowej. Gmina Słupia Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy Słupia kontakt

Urząd Gminy Słupia kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Najszybszym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Słupia jest forma telefoniczna. Jednak nie jest to jedyny sposób na skontaktowanie się z Gminą Słupia. Aby uzyskać kontakt z Urzędem Gminy Słupia można także wykorzystać pocztę elektroniczną. Pracownicy Urzędu Gminy Słupia, starają się odpowiadać na wszelkie wiadomości wysyłane przez interesantów poprzez pocztę elektroniczną tak szybko, jak jest to tylko możliwe. Kontakt z Urzędem Gminy w Słupi można także uzyskać, osobiście odwiedzając placówkę.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Słupi

Warto, jest przed kontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Słupi, w pierwszej kolejności sprawdzić godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach kontakt z Urzędem Gminy w Słupi jak i osobiste zrealizowanie formalności jest możliwe. Urząd Gminy Słupia godziny otwarcia dostosował do potrzeb mieszkańców. Placówka działa we wszystkie dni robocze, oczywiście Urząd Gminy Słupia w soboty oraz w niedziele nie funkcjonuje.

Kontakt Urząd Gminy Słupia

Adres: Słupia 257, 28-350 Słupia

Telefon: 41 381 60 24,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Słupia:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-15:30

Gmina Słupia

Urząd Gminy w Słupi jest instytucją zajmującą się zarządzaniem gminą Słupia. Zadaniem urzędu jest między innymi zbieranie podatków oraz opłat lokalnych, organizacja wyborów, jak i nadzór infrastruktury w Słupi. Dodatkowo Urząd Gminy Słupia trzyma pieczę nad planowaniem przestrzennym oraz rozwojem gospodarczym. Urząd Gminy Słupia to ważna instytucja, szczególnie dla mieszkańców. Urząd Gminy Słupia pełni istotną rolę w dążeniu do rozwoju gminy i zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności. Poprzez koordynację działań, inwestycje w infrastrukturę oraz skuteczne zarządzanie, Urząd Gminy Słupia przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców i tworzenia atrakcyjnego środowiska do życia, pracy i rozwoju społeczności lokalnej.

Ważne jest zaznaczenie, że Urząd Gminy Słupia składa się z różnych wydziałów, z których każdy ma swoje specjalizacje i odpowiedzialności. Na przykład, Wydział Komunikacji zajmuje się kwestiami związanymi z transportem i komunikacją w gminie. Oferuje mieszkańcom możliwość załatwienia wielu spraw online, takich jak rejestracja pojazdu, wydawanie prawa jazdy czy zgłaszanie zmian w ewidencji ludności. Dodatkowo, Wydział Komunikacji zapewnia informacje na temat rozkładów jazdy, połączeń komunikacji publicznej i zasad bezpieczeństwa drogowego. Podział Urzędu Gminy Słupia na różne wydziały umożliwia sprawną organizację pracy i skuteczne zarządzanie. Dzięki temu mieszkańcy mają możliwość skierowania swoich spraw do odpowiedniego wydziału, co przyspiesza proces załatwiania administracyjnych formalności związanych z komunikacją i transportem.

Urząd Gminy Słupia Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska znajdujący się w Urzędzie Gminy Słupi podejmuje kwestie, które mają na celu utrzymanie środowiska w warunkach optymalnych. Do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Słupi zadań należy między innymi prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, ochroną wody, powietrza oraz gleby.

Urząd Gminy Słupia Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy w Słupi znajduje się także Wydział Spraw Obywatelskich. Zajmuje się on prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem decyzji administracyjnych orzekających o sprawach zameldowanie i wymeldowania oraz spraw związanych z wydawaniem lub też unieważnianiem dokumentów tożsamości. Najczęściej do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Słupi udają się interesanci w celu złożenia wniosku o dokument tożsamości.

Mapa Urząd Gminy Słupia

Liczba wyświetleń: 180Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS