Urząd Gminy Słupno – Gmina Słupno

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Słupno – Gmina Słupno

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Słupnie — telefon, e-mail, numer. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Słupno. Sprawy do załatwienia w Urzędzie Gminy Słupno.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Słupna?

Aby nawiązać kontakt z Urzędem Gminy w Słupnie, najlepiej skorzystać z informacji kontaktowych dostępnych na oficjalnej stronie instytucji. W obecnej sytuacji Urząd Gminy Słupna umożliwia kontakt zdalny, m.in. za pomocą telefonu i poczty elektronicznej, z uwzględnieniem godzin otwarcia placówki. Informacje dotyczące pracy Urzędu Gminy Słupna można uzyskać osobiście w placówce.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Słupna

Chcąc uzyskać informacje na temat godzin otwarcia Urzędu Gminy w Słupnie, warto odwiedzić oficjalną stronę internetową instytucji, gdzie na bieżąco są aktualizowane informacje. Przed planowaną wizytą w urzędzie zaleca się sprawdzenie godzin pracy, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów. Urząd Gminy Słupna obsługuje petentów w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy, natomiast w dni ustawowo wolne od pracy jest zamknięty. W przypadku zmian w harmonogramie pracy urzędu informacje są publikowane online oraz wywieszane w widocznym miejscu dla petentów.

Kontakt Urząd Gminy Słupno

Adres: Miszewska 8A, 09-472 Słupno

Telefon: 24 267 95 60,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Słupno:

  • poniedziałek 08:00-17:00
  • wtorek 08:00-16:00
  • środa 08:00-16:00
  • czwartek 08:00-16:00
  • piątek 08:00-15:00

Gmina Słupno

Urząd Gminy w Słupnie jest instytucją zajmującą się zarządzaniem gminą Słupno. Zadaniem urzędu jest między innymi zbieranie podatków oraz opłat lokalnych, organizacja wyborów, jak i nadzór infrastruktury w Słupnie. Dodatkowo Urząd Gminy Słupno trzyma pieczę nad planowaniem przestrzennym oraz rozwojem gospodarczym. Urząd Gminy Słupno to ważna instytucja, szczególnie dla mieszkańców. Urząd Gminy Słupno pełni istotną rolę w dążeniu do rozwoju gminy i zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności. Poprzez koordynację działań, inwestycje w infrastrukturę oraz skuteczne zarządzanie, Urząd Gminy Słupno przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców i tworzenia atrakcyjnego środowiska do życia, pracy i rozwoju społeczności lokalnej.

Ważne jest zaznaczenie, że Urząd Gminy Słupno składa się z różnych wydziałów, z których każdy ma swoje specjalizacje i odpowiedzialności. Na przykład, Wydział Komunikacji zajmuje się kwestiami związanymi z transportem i komunikacją w gminie. Oferuje mieszkańcom możliwość załatwienia wielu spraw online, takich jak rejestracja pojazdu, wydawanie prawa jazdy czy zgłaszanie zmian w ewidencji ludności. Dodatkowo, Wydział Komunikacji zapewnia informacje na temat rozkładów jazdy, połączeń komunikacji publicznej i zasad bezpieczeństwa drogowego. Podział Urzędu Gminy Słupno na różne wydziały umożliwia sprawną organizację pracy i skuteczne zarządzanie. Dzięki temu mieszkańcy mają możliwość skierowania swoich spraw do odpowiedniego wydziału, co przyspiesza proces załatwiania administracyjnych formalności związanych z komunikacją i transportem.

Urząd Gminy Słupno podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Słupno podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Słupno taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Słupno nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Słupno

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Słupnie odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Słupno wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Słupnie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Słupno. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Słupno obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Słupno

Liczba wyświetleń: 430Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS