Urząd Gminy Słupsk – Gmina Słupsk

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Słupsk – Gmina Słupsk

Godziny przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy Słupsk. Kontakt z Urzędem Gminy w Słupsku telefonicznie, mailowo. Gmina Słupsk godziny otwarcia.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Słupska

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Słupsku, warto sprawdzić informacje kontaktowe na oficjalnej stronie internetowej urzędu. Obecnie Urząd Gminy Słupsk kontakt zdalny umożliwia za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej i innych form komunikacji online. W przypadku potrzeby uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub załatwienia sprawy można udać się osobiście do Urzędu Gminy.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Słupska

Aby poznać godziny otwarcia Urzędu Gminy Słupska, warto sprawdzić oficjalną stronę internetową, na której są publikowane informacje. Przed wizytą w urzędzie zaleca się upewnienie się, że urząd będzie otwarty w planowanym terminie.

Kontakt Urząd Gminy Słupsk

Adres: Sportowa 34, 76-200 Słupsk

Telefon: 59 842 84 60,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Słupsk:

  • poniedziałek 8:00-17:00
  • wtorek 8:00-15:30
  • środa 8:00-15:30
  • czwartek 8:00-15:30
  • piątek 8:00-14:00

Gmina Słupsk

Urząd Gminy Słupsk to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Słupsk oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Słupsku mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Słupsk – Urząd Gminy Słupsk – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Słupska podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Słupska, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Słupsk mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Słupska telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Urząd Gminy Słupsk podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Słupsk podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Słupsk taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Słupsk nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Słupsk

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Słupsku odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Słupsk wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Słupsku o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Słupsk. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Słupsk obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Słupsk

Liczba wyświetleń: 428Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS