Urząd Gminy Sońsk – Gmina Sońsk

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Sońsk – Gmina Sońsk

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy w Sońsku — telefon, e-mail, numer. Godziny otwarcia Urzędu Gminy Sońsk. Sprawy do załatwienia w Urzędzie Gminy Sońsk.

Urząd Gminy w Sońsku kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Sońsku można skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Gdy potrzeba kontaktu jest pilna, najlepszą opcją będzie wykonanie połączenia telefonicznego. Niestety nie wszystko można załatwić telefonicznie. Z tego względu, w niektórych przypadkach kontakt z Urzędem Gminy w Sońsku trzeba zrealizować odwiedzając placówkę osobiście. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Sońsk jest poczta elektroniczna. Wszelkie wiadomości kierowane do Urzędu Gminy Sońsk należy wysyłać na adres e-mail instytucji.

Urząd Gminy Sońsk kontakt z mieszkańcami Sońska prowadzi przez telefon. W placówce istnieje możliwość skontaktowania się bezpośrednio z wybranym wydziałem wewnętrznym.

Urząd Gminy Sońsk godziny otwarcia

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Sońsku, warto, jest spojrzeć na godziny otwarcia, ponieważ właśnie podczas tych godzin możliwy jest kontakt z instytucją. Urząd Gminy Sońsk godziny otwarcia ustanowił odpowiednio do potrzeb petentów. Na ten moment w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy w Sońsku nie jest czynny.

Kontakt Urząd Gminy Sońsk

Adres: Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk

Telefon: 23 671 30 85,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Sońsk:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 8:00-16:00
  • środa 8:00-16:00
  • czwartek 8:00-16:00
  • piątek 8:00-15:30

Gmina Sońsk

Urząd Gminy Sońsk to instytucja publiczna, która odpowiada za prowadzenie spraw związanych z gminą Sońsk. Na stronie można znaleźć informacje o godzinach otwarcia, sposobach kontaktu z poszczególnymi wydziałami UG Sońsk oraz sprawach, które można załatwić w Urzędzie Gminy Sońsk. Urząd Gminy w Sońsku pełni funkcję instytucji publicznej, której zadaniem jest efektywne zarządzanie i działanie na rzecz dobra społeczności lokalnej oraz jej rozwoju. Warto podkreślić, że Urząd Gminy Sońsk jest zorganizowany wewnętrznie na mniejsze sekcje, co ułatwia organizację pracy. Osoby odwiedzające Urząd Gminy Sońsk powinny być świadome, do którego wydziału należy zwrócić się w zależności od rodzaju sprawy. Na przykład, kwestie związane z prawem jazdy lub rejestracją pojazdów są realizowane przez Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Sońska. Natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Sońsku.

Działania podejmowane przez Urząd Gminy Sońsk mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz stymulowanie rozwoju lokalnej społeczności. Dzięki skoordynowanym wysiłkom i efektywnemu zarządzaniu, Urząd Gminy Sońsk odgrywa istotną rolę w kształtowaniu przyszłości gminy oraz spełnianiu potrzeb i oczekiwań jej mieszkańców.

Urząd Gminy Sońsk Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy Sońsk działa między innymi Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Sońsk. Do jego głównych zadań należy wydawanie dowodów osobistych, realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Sońsku działa w godzinach tożsamych z harmonogramem pracy całej placówki.

Urząd Gminy Sońsk dowody osobiste

Dowód osobisty to dokument, który pozwala stwierdzić tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. W Polsce dowód osobisty musi posiadać każda pełnoletnia osoba. Warto, wiedzieć o tym, że Urząd Gminy Sońsk dowód osobisty może wydać osobie która nie ukończyła 18 r.ż. oczywiście za zgodą rodzica lub opiekuna.

Z reguły wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Sońsk może złożyć także osoba, która osiągnie pełnoletność za mniej niż 30 dni oraz osoba, która jest polskim obywatelem, jednak mieszka za granicą. Aby uzyskać dowód osobisty, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Sońsk wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz kolorowe zdjęcie spełniające odpowiednie wymagania. Zwykle Urząd Gminy Sońsk dowód osobisty wydaje w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Sońsk

Liczba wyświetleń: 275Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS