Urząd Gminy Starcza – Gmina Starcza

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Starcza – Gmina Starcza

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Starcza. Telefon Urzędu Gminy w Starczy. Gmina Starcza kontakt dla mieszkańców. Wydziały UG Starczy.

Urząd Gminy w Starczy kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Starczy można skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Gdy potrzeba kontaktu jest pilna, najlepszą opcją będzie wykonanie połączenia telefonicznego. Niestety nie wszystko można załatwić telefonicznie. Z tego względu, w niektórych przypadkach kontakt z Urzędem Gminy w Starczy trzeba zrealizować odwiedzając placówkę osobiście. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Starcza jest poczta elektroniczna. Wszelkie wiadomości kierowane do Urzędu Gminy Starcza należy wysyłać na adres e-mail instytucji.

Urząd Gminy Starcza kontakt z mieszkańcami Starczy prowadzi przez telefon. W placówce istnieje możliwość skontaktowania się bezpośrednio z wybranym wydziałem wewnętrznym.

Urząd Gminy Starcza godziny otwarcia

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Starczy, warto, jest spojrzeć na godziny otwarcia, ponieważ właśnie podczas tych godzin możliwy jest kontakt z instytucją. Urząd Gminy Starcza godziny otwarcia ustanowił odpowiednio do potrzeb petentów. Na ten moment w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy w Starczy nie jest czynny.

Kontakt Urząd Gminy Starcza

Adres: Gminna 4, 42-261 Starcza

Telefon: 34 314 03 34,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Starcza:

  • Poniedziałek 8:00-17:00
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-15:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-14:30

Gmina Starcza

Urząd Gminy Starcza jest to instytucja publiczna, która odpowiada za prowadzenie spraw związanych z daną gminą. Na stronie można znaleźć informacje na temat godzin otwarcia, sposobów kontaktu z poszczególnymi wydziałami oraz sprawy, które można załatwić w Urzędzie Gminy w Starczy. Urząd Gminy Starcza jest ważnym punktem kontaktu dla mieszkańców gminy oraz stanowi miejsce, w którym można uzyskać pomoc oraz rozwiązać wiele kwestii administracyjnych.

Wśród kluczowych zadań Urzędu Gminy Starczy znajduje się również koordynowanie różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Działania te obejmują inwestycje w infrastrukturę, takie jak budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Starcza, placów, parków, a także rozwój transportu publicznego czy budowa obiektów użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W ten sposób Urząd Gminy w Starczy pełni istotną rolę jako instytucja publiczna, która działa na rzecz dobra i rozwoju społeczności lokalnej, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto pamiętać, że Urząd Gminy Starcza jest podzielony na mniejsze wewnętrzne sekcje aby ułatwić organizację pracy. Petenci odwiedzający UG Starcza powinni mieć świadomość który z wydziałów realizuje dane sprawy. Kwestie związane z prawem jazdy czy rejestracją pojazdu, można zrealizować w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Starczy natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Starczy.

Urząd Gminy Starcza podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Starcza podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Starcza taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Starcza nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Starcza

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Starczy odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Starcza wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Starczy o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Starcza. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Starcza obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Starcza

Liczba wyświetleń: 200Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS