Urząd Gminy Stare Czarnowo – Gmina Stare Czarnowo

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: zachodniopomorskie

Urząd Gminy Stare Czarnowo – Gmina Stare Czarnowo

Wydziały Urzędu Gminy Stare Czarnowo. Dowód osobisty w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo. Dostępne sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Stare Czarnowo oraz godziny otwarcia.

Urząd Gminy w Stare Czarnowo kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy Stare Czarnowo możliwy jest przy wykorzystaniu wielu kanałów kontaktu. Pierwszym z nich jest kontakt poprzez pocztę elektroniczną. Wszelkie wiadomości kierowane na adres Urzędu Gminy Stare Czarnowo, powinny zawierać temat oraz podpis nadawcy. Oczywiście Urząd Gminy Stare Czarnowo kontakt z petentami prowadzi również telefonicznie. Połączenie w placówką pozwala mieszkańcom gminy Stare Czarnowo uzyskać potrzebne informacje znacznie szybciej.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Stare Czarnowo

Przed skontaktowaniem się z Urzędem Gminy Stare Czarnowo, warto, jest sprawdzić w godziny otwarcia Urzędu Gminy Stare Czarnowo. Aktualnie Urząd Gminy Stare Czarnowo działa od poniedziałku do piątku w określonych godzinach i to właśnie wtedy możliwy jest kontakt z Urzędem Gminy w Stare Czarnowo. Obecnie w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Stare Czarnowo jest zamknięty.

Kontakt Urząd Gminy Stare Czarnowo

Adres: ul. Św. Floriana 10 74-106 Stare Czarnowo

Telefon: 91 485 70 20,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Stare Czarnowo:

  • Poniedziałek 7:30 - 15:30
  • Wtorek 7:30 - 15:30
  • Środa 7:30 - 15:30
  • Czwartek 7:30 - 15:30
  • Piątek 7:30 - 15:30

Gmina Stare Czarnowo

Instytucją rządową, której głównym zadaniem jest zarządzanie oraz dbanie o dobro mieszkańców Stare Czarnowo jest Urząd Gminy Stare Czarnowo. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Stare Czarnowo podejmuje wiele działań, takich jak przyznawanie pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, a także podejmowanie inwestycji i rozwijanie infrastruktury. Pracownicy Urzędu Gminy w Stare Czarnowo nawiązują kontakt z mieszkańcami oraz współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Stare Czarnowo można także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Urząd Gminy Stare Czarnowo (UG Stare Czarnowo) stanowi kluczową jednostkę organizacyjną, która umożliwia wójtowi czy burmistrzowi Stare Czarnowo podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań przypisanych gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku miasta Stare Czarnowo, strukturę organizacyjną i funkcjonowanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustalony przez organ wykonawczy.

Struktura Wydziałów Urzędu Gminy Stare Czarnowo

W Urzędzie Gminy w Stare Czarnowo istnieją różne działy wewnętrzne, z których każdy zajmuje się innymi sprawami. Na przykład, jednym z nich jest Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się różnymi sprawami związanymi z mieszkańcami. Podział Urzędu Gminy Stare Czarnowo na wydziały znacznie przyśpieszył obsługę petentów. 

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo to jedno z miejsc, gdzie mieszkańcy mogą uzyskać pomoc w sprawach związanych z pojazdami i prawem jazdy. Pracownicy tego wydziału zajmują się różnymi formalnościami, takimi jak rejestracja pojazdu, odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego, uzyskanie numeru PKK oraz odbiór dokumentu prawa jazdy.

Mapa Urząd Gminy Stare Czarnowo

Liczba wyświetleń: 115Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS