Urząd Gminy Stary Targ – Gmina Stary Targ

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Stary Targ – Gmina Stary Targ

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Starego Targu. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Stary Targ, godziny obsługi petentów. Urząd Gminy Stary Targ kontakt, telefon, adres.

Kontakt z Urzędem Gminy Starego Targu

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Starym Targu, najlepiej skorzystać z danych kontaktowych dostępnych na stronie instytucji. W obecnej sytuacji Urząd Gminy Starego Targu prowadzi kontakt z mieszkańcami między innymi zdalnie, za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Należy pamiętać, że możliwość skontaktowania się z Urzędem Gminy Starego Targu jest ograniczona do godzin otwarcia placówki.

Wszelkie potrzebne informacje dotyczące pracy Urzędu Gminy Starego Targu udostępniane są osobom zainteresowanym osobiście w placówce.

Urząd Gminy Stary Targ godziny otwarcia

W celu uzyskania informacji na temat godzin otwarcia Urzędu Gminy Starego Targu warto zajrzeć na stronę internetową instytucji, gdzie na bieżąco są aktualizowane informacje. Przed wizytą w urzędzie zaleca się sprawdzenie godzin pracy, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów. Urząd Gminy Starego Targu obsługuje petentów w dni robocze, zgodnie z podanymi godzinami pracy. W przypadku dni wolnych od pracy ustawowo Urząd Gminy Starego Targu jest zamknięty. W sytuacji zmian w harmonogramie pracy urzędu informacje zostaną udostępnione online oraz w widocznym dla petentów miejscu.

Urząd Gminy Stary Targ jest instytucją, która odpowiada za prowadzenie administracji miasta. Do głównych obowiązków Urzędu Gminy należy dbanie o dobro mieszkańców Starego Targu, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą, społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą.

Kontakt Urząd Gminy Stary Targ

Adres: Świerczewskiego 20, 82-410 Stary Targ

Telefon: 55 640 50 50,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Stary Targ:

  • Poniedziałek 7:00-15:00
  • Wtorek 7:00-15:00
  • Środa 7:00-15:00
  • Czwartek 7:00-15:00
  • Piątek 7:00-15:00

Gmina Stary Targ

Urząd Gminy Stary Targ to instytucja, do której zadań należy zarządzanie i dbanie o gminę Stary Targ oraz jej mieszkańców. W ramach swoich obowiązków zajmuje się przyznawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzaniem nieruchomościami, utrzymaniem porządku i czystości, realizacją inwestycji oraz rozwojem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują stały kontakt z mieszkańcami i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, a w Urzędzie Gminy w Starym Targu mieszkańcy mogą załatwić wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem gminy, w tym składać wnioski, zgłoszenia i zażalenia.

UG Stary Targ – Urząd Gminy Stary Targ – jest istotną jednostką organizacyjną, która umożliwia wójtowi Starego Targu podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku Starego Targu, strukturę i działanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skierowania się do odpowiednich wydziałów, w zależności od charakteru ich sprawy. Placówka podzielona jest na mniejsze wewnętrzne wydziały z których każdy z nich zajmuje się realizacją innych zadań. Mieszkańcy gminy Stary Targ mogą skorzystać z udostępnionego przez Urząd Gminy Starego Targu telefonu kontaktowego aby skonsultować się w sprawie danej kwestii administracyjnej.

Wydziały Urzędu Gminy Starego Targu

W Urzędzie Gminy Starego Targu istnieje kilka wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Każdy z tych wydziałów ma swoje specjalne zadania i zajmuje się określonymi sprawami. Na przykład, w Urzędzie Gminy Starego Targu znajduje się Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Poza tym Urząd Gminy Starego Targu ma również Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi, oraz Wydział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w jednostce jaką jest gmina Stary Targ.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Starego Targu

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Starego Targu to jedno z najważniejszych miejsc, do którego mieszkańcy zgłaszają się w celu załatwienia spraw związanych z prawem jazdy i pojazdami. Na tym wydziale można załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru PKK, odbiorem dokumentu prawa jazdy, rejestracją pojazdu, odbiorem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Starego Targu obsługuje swoich klientów w godzinach pracy placówki.

Mapa Urząd Gminy Stary Targ

Liczba wyświetleń: 212Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS