Urząd Gminy Strumień – Gmina Strumień

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Strumień – Gmina Strumień

Urząd Gminy w Strumieniu - kontakt z wydziałami. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Strumieniu dostępne na stronie. Gmina Strumień kontakt, telefon.

Urząd Gminy Strumień kontakt

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy Strumień, należy skorzystać z wybranego z dostępnych sposobów. Urząd Gminy Strumień kontakt realizuje poprzez telefon, pocztę elektroniczną oraz oczywiście bezpośrednio w siedzibie Gminy Strumień. Najszybszą oraz najwygodniejszą formą kontaktu z Urzędem Gminy Strumień jest podany numer kontaktowy. Jednak nie wszystkie sprawy można załatwić telefonicznie. Wtedy należy skorzystać z jednej z pozostałych form kontaktu obsługiwanych przez Urząd Gminy Strumień.

Urząd Gminy Strumień godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Strumień są równoznaczne z godzinami, podczas których można skontaktować się z placówką. Urząd Gminy Strumień godziny otwarcia ustalił od poniedziałku do piątku, ponieważ w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Strumień jest zamknięty. Oczywiście Urząd Gminy Strumień godziny otwarcia dostosował od potrzeb odwiedzających go petentów.

Kontakt Urząd Gminy Strumień

Adres: Rynek 4, 43-246 Strumień

Telefon: 33 857 01 42,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Strumień:

  • Poniedziałek 7:30-15:30
  • Wtorek 7:30-15:30
  • Środa 7:30-16:30
  • Czwartek 7:30-15:30
  • Piątek 7:30-14:30

Gmina Strumień

Urząd Gminy Strumień jest instytucją, w której mieszkańcy mogą załatwiać wiele spraw związanych z codziennym życiem, czy sprawami administracyjnymi. Osoby zamieszkujące Gminę Strumień mogą również zgłaszać swoje problemy związane między innymi z infrastrukturą drogową, czy innymi sprawami z zakresu świadczonych usług Urzędu Gminy Strumień. Udając się do UG Strumienia, można uzyskać również informację o planowanych inwestycjach, przetargach, czy organizowanych imprezach masowych. Urząd Gminy w Strumieniu działa efektywnie dzięki podziałowi na różne wydziały, z których każdy pełni specyficzne funkcje i obsługuje określone dziedziny. Dzięki tej strukturze mieszkańcy mają możliwość skierowania swoich spraw do odpowiedniego wydziału, co przyspiesza proces załatwiania administracyjnych formalności.

Na przykład, Wydział Komunikacji gminy Strumień zajmuje się rejestracją pojazdów oraz wydawaniem dokumentów związanych z transportem. To tutaj mieszkańcy mogą zgłaszać wszelkie problemy dotyczące dróg i chodników oraz uzyskiwać informacje na temat przepisów drogowych. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Strumieniu natomiast zajmuje się przyjmowaniem i przetwarzaniem wniosków o dowody osobiste, rejestrację urodzeń i zgonów, a także udzielaniem informacji dotyczących stanu cywilnego.

Urząd Gminy Strumień Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Strumieniu zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Strumień. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Strumień Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strumienia należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Strumień wywóz śmieci

Urząd Gminy Strumień wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Strumieniu musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Strumień

Liczba wyświetleń: 287Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS