Urząd Gminy Świątki – Gmina Świątki

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Świątki – Gmina Świątki

Godziny otwarcia oraz kontakt z Urzędem Gminy Świątki dla mieszkańców Gminy Świątki. Wydziały Urzędu Gminy Świątki – dowód osobisty, prawo jazdy.

Urząd Gminy w Świątki kontakt

Urząd Gminy Świątki kontakt umożliwia petentom na parę różnych sposobów. Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Świątki można skorzystać z poczty elektronicznej, telefonu. Jednak należy wiedzieć o tym, że wybierając kontakt z Urzędem Gminy w Świątki, korzystając z poczty elektronicznej, czas oczekiwania na odpowiedź może być dłuższy niż w przypadku formy telefonicznej. Dlatego też w przypadku pilnej potrzeby kontaktu z Urzędem Gminy w Świątki zaleca się korzystać z telefonu. Istnieje także opcja na osobiste odwiedzenie Urzędu Gminy w Świątki w celu uzyskania potrzebnych informacji.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Świątki

Urząd Gminy Świątki godziny otwarcia ma zgodne z godzinami, w których są przyjmowani interesanci. Instytucje Urząd Gminy Świątki można osobiście odwiedzić od poniedziałku do piątku. Niestety w soboty oraz w niedziele wizyty stacjonarne są niemożliwe. Warto, także przed wizytą w Urzędzie Gminy w Świątki zarezerwować wizytę na konkretny termin, aby uniknąć niechcianej kolejki.

Kontakt Urząd Gminy Świątki

Adres: Świątki 87, 11-008 Świątki

Telefon: (+48 89) 616 98 83, (+48 89) 616 98 90

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Świątki:

  • Poniedziałek 7:00 - 15:00
  • Wtorek 7:00 - 15:00
  • Środa 7:00 - 18:00
  • Czwartek 7:00 - 15:00
  • Piątek 7:00 - 12:00

Gmina Świątki

Urząd Gminy w Świątki to instytucja odpowiedzialna za administrowanie i zarządzanie gminą. Jego główne zadania to dbanie o mieszkańców Świątki, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Jako instytucja publiczna, Urząd Gminy Świątki odpowiada również za udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie porządku i czystości w mieście.

Władze lokalne, takie jak Urząd Miasta lub gminy Świątki to jednostki organizacyjne które umożliwiają wójtowi czy burmistrzowi podejmowanie decyzji zgodnie z uchwałami rady gminy, oraz realizację zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących danego miasta lub gminy. Osobą odpowiedzialną za kierowanie tym urzędem jest wójt lub burmistrz.

Urząd Gminy Świątki Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska mieszczący się w Urzędzie Gminy w Świątki zajmuje się między innymi prowadzeniem spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie krzewów oraz drzew na terenach nieleśnych, ochroną wody, gleby, powietrza oraz z ograniczeniem hałasu na terenie gminy Świątki. W instytucji jaką jest Urząd Gminy Świątki Wydział Ochrony Środowiska zajmuje się również spisem rolnym czy opiniowaniem planów łowieckich oraz projektów geologicznych.

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Świątki należy również: 

  • zestawianie informacji dotyczących korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, dotyczących odprowadzania ścieków, poboru wód podziemnych, emisji gazów oraz pyłów do powietrza ze środków transportu oraz obiektów,
  • usuwanie odpadów znajdujących się w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania.

Urząd Gminy Świątki wywóz śmieci

Urząd Gminy Świątki wywóz śmieci realizuje według wcześniej ustalonego harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Warto pamiętać, że deklaracja śmieciowa, która obowiązuje w Urzędzie Gminy w Świątki musi być złożona przez użytkownika wieczystego, pełnomocnika właściciela nieruchomości, właściciela nieruchomości oraz współwłaściciela nieruchomości.

Mapa Urząd Gminy Świątki

Liczba wyświetleń: 259Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS