Urząd Gminy Świdwin – Gmina Świdwin

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: zachodniopomorskie

Urząd Gminy Świdwin – Gmina Świdwin

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Świdwin dostępne na stronie. Aktualny numer kontaktowy do Urzędu Gminy w Świdwinie. Pomoc od Urzędu Gminy w Świdwinie.

Urząd Gminy w Świdwinie kontakt

Wszelkie zainteresowane osoby mogą skorzystać z aktualnych danych kontaktowych do Urzędu Gminy w Świdwinie udostępnionych na stronie. Urząd Gminy Świdwin kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Kontakt z Urzędem Gminy w Świdwinie można uzyskać, wysyłając wiadomość na odpowiedni adres elektronicznej skrzynki pocztowej. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy w Świdwinie jest forma telefoniczna. Pozwala ona na najszybsze skontaktowanie się z Urzędem Gminy Świdwin, dlatego warto z niej korzystać szczególnie w przypadku pilnych spraw. Kontakt z Urzędem Gminy Świdwin możliwy jest również także osobiście w siedzibie instytucji.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Świdwinie

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Świdwinie są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Dlatego też przed kontaktowaniem się z UG Świdwin, szczególnie korzystając z formy telefonicznej lub poprzez osobiste odwiedzenie placówki, warto, jest zapoznać się z godzinami, podczas których Urząd Gminy w Świdwinie jest otwarty. Urząd Gminy Świdwin godziny otwarcia dostosował do potrzeb petentów. Na tę chwilę w soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Świdwin jest zamknięty, wszystkie formalności powinny być realizowane w dni robocze.

Kontakt Urząd Gminy Świdwin

Adres: Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin

Telefon: 94 36 520 15,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Świdwin:

  • Poniedziałek 7:15-15:15
  • Wtorek 7:15-15:15
  • Środa 7:15-15:15
  • Czwartek 7:15-15:15
  • Piątek 7:15-15:15

Gmina Świdwin

Urząd Gminy Świdwinie to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Świdwin jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Świdwin, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Świdwina została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Świdwina wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Świdwin czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Urząd Gminy Świdwin Wydział Ochrony Środowiska

Wydział Ochrony Środowiska znajdujący się w Urzędzie Gminy Świdwina podejmuje kwestie, które mają na celu utrzymanie środowiska w warunkach optymalnych. Do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Świdwina zadań należy między innymi prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, ochroną wody, powietrza oraz gleby.

Urząd Gminy Świdwin Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy w Świdwinie znajduje się także Wydział Spraw Obywatelskich. Zajmuje się on prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem decyzji administracyjnych orzekających o sprawach zameldowanie i wymeldowania oraz spraw związanych z wydawaniem lub też unieważnianiem dokumentów tożsamości. Najczęściej do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Świdwina udają się interesanci w celu złożenia wniosku o dokument tożsamości.

Mapa Urząd Gminy Świdwin

Liczba wyświetleń: 52Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS