Urząd Gminy Świerklany – Gmina Świerklany

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: śląskie

Urząd Gminy Świerklany – Gmina Świerklany

Urząd Gminy Świerklany sprawdź godziny otwarcia placówki. Aktualne dane kontaktowe Urzędu Gminy w Świerklanach – kontakt, telefon, e-mail. Gmina Świerklany wydziały.

Kontakt Świerklany Urząd Gminy

Kontakt z Urzędem Gminy Świerklany jest ważny dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy chcą załatwić swoje sprawy administracyjne. Aby skontaktować się z placówką, petenci mogą skorzystać z poczty elektronicznej lub podanego numeru telefonu Urzędu Gminy w Świerklanach. Urząd Gminy Świerklany kontakt umożliwia także poprzez platformę ePUAP.

Gmina Świerklany jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą rozwiązać wiele problemów administracyjnych. Odwiedzając placówkę warto pamiętać o harmonogramie jej pracy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Świerklanach zostały ustalone tak aby umożliwić jak największej ilości mieszkańców Świerklan rozwiązanie spraw administracyjnych.

Urząd Gminy Świerklany telefon

Urząd Gminy w Świerklanach jest instytucją, zapewniającą pomoc oraz wsparcie mieszkańcom. Kontakt z Gminą Świerklany możliwy jest poprzez wybranie odpowiedniego numeru telefonu, znajdującego się na stronie. Dzięki temu mieszkańcy mogą w szybki sposób skontaktować się z odpowiednim wydziałem i uzyskać pomoc od wyspecjalizowanego urzędnika. Kontakt z Urzędem Gminy w Świerklanach jest bardzo istotny dla petentów. Warto mieć na uwadze, że Urząd Gminy Świerklany telefon obsługuje w godzinach otwarcia.

Kontakt Urząd Gminy Świerklany

Adres: Kościelna 85, 44-266 Świerklany

Telefon: 32 432 75 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Świerklany:

  • poniedziałek 7:30-15:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-17:00
  • piątek 7:30-14:00

Gmina Świerklany

Instytucja, którą nazywamy Urząd Gminy w Świerklanach, zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem tą gminą. Główne obowiązki Urzędu to troska o mieszkańców gminy Świerklany czy prowadzenie spraw związanych z gospodarką. Jako rządowa instytucja, Urząd Gminy Świerklany jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Gminy Świerklanach wykonują swoje zadania, współpracując z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymując kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Świerklanach można załatwić formalności z różnych dziedzin, w tym składać różne wnioski, zgłoszenia czy zażalenia. Urząd Gminy Świerklany stanowi jednostkę organizacyjną umożliwiającą wójtowi lub burmistrzowi podejmowanie uchwał rady gminy oraz wykonanie określonych zadań gminy Świerklany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Urząd Gminy Świerklany wydziały

Znajdujące się w Urzędzie Gminy Świerklan wydziały są obsługiwane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę z danych zakresów. Każdy z pracowników ma wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie. Urząd Gminy Świerklany wydziały ustanowił zgodnie z kategorią spraw w nich realizowanych.

Urząd Gminy Świerklany odpady komunalne

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Świerklany odbywa się według ustalonego wcześniej harmonogramu. Do takiego harmonogramu ma wgląd każda zainteresowana osoba. Można go znaleźć, udając się na stronę internetową Urzędu Gminy Świerklany. Warto pamiętać, że w Urzędzie Gminy Świerklany przyjmowana deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taki dokument powinien złożyć każdy właściciel nieruchomości, w której powstają odpady komunalne.

Mapa Urząd Gminy Świerklany

Liczba wyświetleń: 461Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS