Urząd Gminy Szczecinek – Gmina Szczecinek

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: zachodniopomorskie

Urząd Gminy Szczecinek – Gmina Szczecinek

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy Szczecinek dostępne na stronie. Aktualny numer kontaktowy do Urzędu Gminy w Szczecinku. Pomoc od Urzędu Gminy w Szczecinku.

Urząd Gminy Szczecinek kontakt

Urząd Gminy Szczecinek na kontakt pozwala wszystkim zainteresowanym osobom. Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Szczecinku można skorzystać z elektronicznej skrzynki pocztowej lub telefonu. Aby jak najszybciej uzyskać informacje na dany temat, zaleca się skorzystanie z formy telefonicznej. Jednak należy także pamiętać o tym, że Urząd Gminy Szczecinek kontakt realizuje jedynie w godzinach otwarcia, dlatego najpierw należy upewnić się, czy o danej godzinie obsługiwani są interesanci.

Urząd Gminy Szczecinek godziny otwarcia

Godziny otwarcia w Urzędzie Gminy w Szczecinku są jednoznaczne z godzinami, w których obsługiwani są interesanci. Urząd Gminy Szczecinek jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. W soboty oraz w niedziele Urząd Gminy Szczecinka jest nieczynny. Właściwie godziny otwarcia Urzędu Gminy Szczecinka są stałe, jednak wszelkie informacje o zmiany w harmonogramie pracy są niezwłocznie przekazywane do informacji dla mieszkańców gminy Szczecinek.

Kontakt Urząd Gminy Szczecinek

Adres: ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek

Telefon: (94) 37 432 94,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Szczecinek:

 • poniedziałek 7:00-15:00
 • wtorek 7:00-15:00
 • środa 7:00-15:00
 • czwartek 8:00-16:00
 • piątek 7:00-15:00

Gmina Szczecinek

Prowadzenie spraw związanych z administracją gminy Szczecinek należy do zadań Urzędu Gminy Szczecinka. Instytucja publiczna jaką jest Urząd Gminy Szczecinek jest miejscem, w którym mieszkańcy gminy mogą uzyskać pomoc w wielu kwestiach administracyjnych, takich jak: uzyskanie dokumentów, rejestracja pojazdów czy zgłaszanie zmian w ewidencji ludności.

Urzędowi Gminy Szczecinek powierzono istotne zadanie koordynowania różnorodnych inicjatyw i projektów, których celem jest rozwój gminy. Priorytetem jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja dróg w gminie Szczecinek, a także ciągły rozwój transportu publicznego w gminie. Ponadto istotną rolę odgrywa budowa i utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły. Działalność Urzędu Gminy Szczecinek jest niezbędna dla dobra i postępu lokalnej społeczności, zapewniając skuteczne zarządzanie.

W celu sprawnego funkcjonowania, Urząd Gminy Szczecinek został podzielony na różne wewnętrzne sekcje, które odpowiadają za konkretne obszary działań. Dlatego ważne jest, aby osoby odwiedzające urząd były świadome, do której sekcji należy zgłosić swoje sprawy. Przykładowo, Wydział Komunikacji gminy Szczecinka jest odpowiedzialny za sprawy związane z prawem jazdy i rejestracją pojazdów, natomiast Wydział Spraw Obywatelskich zajmuje się m.in. sprawami dotyczącymi dowodów osobistych. Prace podejmowane przez Urząd Gminy Szczecinek mają na celu podniesienie jakości życia lokalnej społeczności poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz wspieranie rozwoju. Poprzez skoordynowane działania i efektywne zarządzanie, Urząd Gminy Szczecinek odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości gminy i zaspokajaniu potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców.

Urząd Gminy Szczecinek podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości do Urzędu Gminy Szczecinka mają obowiązek odprowadzić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, które są:

 • właścicielami obiektów budowlanych lub też nieruchomości,
 • użytkownikami wieczystych gruntów,
 • posiadaczami samoistnych obiektów budowlanych lub nieruchomości,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części, lub też obiektów budowlanych lub ich części, które stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

W placówce jaką jest Urząd Gminy Szczecinek podatek od nieruchomości można zapłacić w kasie, a także online przelewem na numer konta Urzędu Gminy w Szczecinku.

Urząd Gminy Szczecinek dowody osobiste

Aby złożyć wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Szczecinek, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty oraz fotografię w kolorze spełniającą wymagania. W przypadku gdy o dowód osobisty stara się osoba niepełnoletnia wypełnić wniosek muszą rodzice lub też opiekunowie prawni. Urząd Gminy Szczecinka dowód osobisty wydaje zwykle po 30 dniach roboczych od złożenia wniosku.

Mapa Urząd Gminy Szczecinek

Liczba wyświetleń: 374Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS