Urząd Gminy Szczerców – Gmina Szczerców

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: łódzkie

Urząd Gminy Szczerców – Gmina Szczerców

Wydziały Urzędu Gminy Szczerców. Dowód osobisty w Urzędzie Gminy Szczerców. Dostępne sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Szczerców oraz godziny otwarcia.

Kontakt Szczerców Urząd Gminy

Często zadawanym pytaniem przez mieszkańców gminy Szczerców jest, w jaki sposób nawiązać kontakt z Urzędem Gminy w Szczercowie? Do wyboru petentów jest kilka możliwości. Aby zadać szybkie pytanie lub zapytać o pomoc przy składaniu wniosku, możliwy jest kontakt telefoniczny. Niekiedy jednak sprawy wymagają osobistego zjawienia się w siedzibie Urzędu Gminy Szczercowa. W takim przypadku najlepiej najpierw zweryfikować ustalone przez Urzędu Gminy Szczerców godziny otwarcia. Oczywiście Urząd Gminy Szczerców kontakt zdalny oraz stacjonarną obsługę petentów prowadzi w czasie ustalonego harmonogramu pracy.

Urząd Gminy Szczerców telefon

Kwestią priorytetową dla Urzędu Gminy Szczerców jest bezproblemowa komunikacja z petentami. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Szczercowie jest bardzo prosty i szybki. Poza podanym wyżej numerem Urząd Gminy Szczerców telefon jako indywidualny kanał kontaktu przydzielił do wydziałów wewnętrznych. W przypadku gdy petenci nie wiedzą z którym wydziałem się kontaktować, warto wybrać główny numer Urzędu Gminy Szczercowa, gdzie połączenie może zostać przekierowane przez konsultanta telefonicznego.

Kontakt Urząd Gminy Szczerców

Adres: Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców

Telefon: 44 631 80 59,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Szczerców:

  • Poniedziałek 8:00-16:00
  • Wtorek 9:00-17:00
  • Środa 8:00-16:00
  • Czwartek 8:00-16:00
  • Piątek 8:00-16:00

Gmina Szczerców

Podczas wizyty w Urzędzie Gminy Szczerców można załatwić wiele spraw związanych z gminą, takich jak wydawanie dowodów osobistych czy rejestracja pojazdów. Na stronie dostępne są informacje o godzinach otwarcia oraz kontakt z poszczególnymi wydziałami Urzędu Gminy Szczerców. Jest to miejsce, w którym mieszkańcy gminy Szczerców mogą uzyskać pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu wybranych kwestii administracyjnych.

Urząd Gminy Szczerców pełni ważną rolę w koordynacji różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Jednym z priorytetów jest inwestowanie w infrastrukturę, taką jak rozbudowa i modernizacja sieci dróg, remonty placów i parków, a także rozwój transportu publicznego. Ponadto UG Szczerców angażuje się w budowę i utrzymanie istotnych obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W celu efektywnego zarządzania, Urząd Gminy Szczerców został podzielony na wydziały, z których każdy pełni specyficzne funkcje. Na przykład, Wydział Inwestycji i Infrastruktury zajmuje się realizacją inwestycji w infrastrukturę gminy, takich jak budowa i modernizacja dróg, budynków publicznych oraz instalacji komunalnych. Wydział Oświaty i Kultury skupia się na wspieraniu rozwoju edukacji i kultury poprzez budowę i utrzymanie placówek oświatowych, bibliotek, teatrów i muzeów.

Urząd Gminy Szczerców Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich to jedna z jednostek wewnętrznych Urzędu Gminy w Szczercowie. W Wydziale Spraw Obywatelskich mieszkańcy gminy Szczerców mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Urząd Gminy Szczerców dowody osobiste

W Urzędzie Gminy Szczerców można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego. Wniosek trzeba złożyć bezpośrednio w siedzibie Gminy Szczerców, nie ma możliwości przesłania prośby poprzez ePUAP. Wraz z wnioskiem należy przedstawić aktualne zdjęcie, które będzie umieszczone na dowodzie osobistym. Po dokonaniu wszystkich formalności poprawnie Urząd Gminy Szczerców wyda w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Szczerców

Liczba wyświetleń: 220Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS