Urząd Gminy Szudziałowo – Gmina Szudziałowo

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podlaskie

Urząd Gminy Szudziałowo – Gmina Szudziałowo

Wydziały w Urzędzie Gminy w Szudziałowo. Telefon Urzędu Gminy Szudziałowo, adres e-mail. Aktualne Godziny otwarcia Urzędu Gminy Szudziałowo.

Urząd Gminy w Szudziałowo kontakt

Wszystkie zainteresowane osoby mogą skontaktować się z Urzędem Gminy w Szudziałowo korzystając z wybranych sposobów. Urząd Gminy Szudziałowo kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest kontakt, korzystając z elektronicznej skrzynki pocztowej. Należy wtedy wysłać wiadomość na odpowiedni adres e-mail prowadzący do Urzędu Gminy w Szudziałowo. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Szudziałowo jest skorzystanie z formy telefonicznej. Obecnie najszybszy sposób na skontaktowanie się z instytucją.

Urząd Gminy Szudziałowo kontakt z petentami prowadzi również bezpośrednio w swojej siedzibie. W tym celu należy złożyć osobistą wizytę w placówce. Trzeba pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy Szudziałowo możliwy jest wyłącznie w godzinach otwarcia, dlatego też w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy o danej godzinie możliwe jest skontaktowanie się z placówką.

Urząd Gminy Szudziałowo godziny otwarcia

Urząd Gminy Szudziałowo jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. Obecnie w niedziele oraz w soboty interesanci nie mogą skorzystać z usług oferowanych przez Urząd Gminy w Szudziałowo. Warto także wiedzieć o tym, że istnieje możliwość na wcześniejszą rezerwację terminu wizyty w Urzędzie Gminy w Szudziałowo. Pozwoli to na uniknięcie niechcianej kolejki podczas osobistej wizyty.

Kontakt Urząd Gminy Szudziałowo

Adres: Ul. Bankowa 1 16 – 113 Szudziałowo

Telefon: 85 722 1404,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Szudziałowo:

  • Poniedziałek 8:00 - 16:00
  • Wtorek 7:00 - 15:00
  • Środa 7:00 - 15:00
  • Czwartek 7:00 - 15:00
  • Piątek 7:00 - 15:00

Gmina Szudziałowo

Urząd Gminy jest ważną instytucją dla mieszkańców Szudziałowo. W Urzędzie Gminy Szudziałowo mieszkańcy mogą załatwić sprawy związane z administracją publiczną. Jednym z najczęstszych powodów dla którego UG Szudziałowo jest odwiedzany to wydawanie dowodów osobistych oraz dokumentów prawa jazdy. Urząd Gminy Szudziałowo pełni istotną funkcję koordynacji różnorodnych działań i projektów, które mają na celu rozwój gminy. Duże znaczenie przywiązuje się do inwestycji w infrastrukturę, takiej jak modernizacja sieci wodociągowej, rozbudowa dróg czy tworzenie nowych miejsc rekreacyjnych, takich jak boiska sportowe czy place zabaw. Dodatkowo Urząd Gminy Szudziałowo angażuje się w usprawnianie transportu publicznego poprzez inicjowanie projektów związanych z budową nowych przystanków czy modernizacją linii autobusowych.

Aby zapewnić skuteczne zarządzanie, Urząd Gminy Szudziałowo został podzielony na różne wydziały, z których każdy odpowiada za konkretne dziedziny działalności. Przykładowo, Wydział Komunikacji gminy Szudziałowo jest odpowiedzialny za sprawy związane z transportem, takie jak rejestracja pojazdów czy wydawanie dokumentów dotyczących prawa jazdy. Dla wygody mieszkańców, Urząd Gminy Szudziałowo umożliwia realizację wielu formalności online, co ułatwia i przyspiesza proces załatwiania administracyjnych zadań związanych z komunikacją i transportem.

Urząd Gminy Szudziałowo Wydział Spraw Obywatelskich

W Urzędzie Gminy Szudziałowo działa między innymi Wydział Spraw Obywatelskich Gminy Szudziałowo. Do jego głównych zadań należy wydawanie dowodów osobistych, realizacja zadań dotyczących ewidencji ludności. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Szudziałowo działa w godzinach tożsamych z harmonogramem pracy całej placówki.

Urząd Gminy Szudziałowo dowody osobiste

Dowód osobisty to dokument, który pozwala stwierdzić tożsamość oraz obywatelstwo jego posiadacza. W Polsce dowód osobisty musi posiadać każda pełnoletnia osoba. Warto, wiedzieć o tym, że Urząd Gminy Szudziałowo dowód osobisty może wydać osobie która nie ukończyła 18 r.ż. oczywiście za zgodą rodzica lub opiekuna.

Z reguły wniosek o dowód osobisty w Urzędzie Gminy Szudziałowo może złożyć także osoba, która osiągnie pełnoletność za mniej niż 30 dni oraz osoba, która jest polskim obywatelem, jednak mieszka za granicą. Aby uzyskać dowód osobisty, należy dostarczyć do Urzędu Gminy Szudziałowo wniosek o wydanie dowodu osobistego oraz kolorowe zdjęcie spełniające odpowiednie wymagania. Zwykle Urząd Gminy Szudziałowo dowód osobisty wydaje w terminie do 30 dni roboczych.

Mapa Urząd Gminy Szudziałowo

Liczba wyświetleń: 175Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS