Urząd Gminy Szydłowo – Gmina Szydłowo

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Szydłowo – Gmina Szydłowo

Sposoby kontaktu z Urzędem Gminy Szydłowa. Aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Szydłowo, godziny obsługi petentów. Urząd Gminy Szydłowo kontakt, telefon, adres.

Urząd Gminy Szydłowo kontakt

Urząd Gminy Szydłowo umożliwia mieszkańcom wiele usług, które mogą pomóc im w rozwiązaniu danego problemu. Kontakt z Urzędem Gminy Szydłowo pozwala również mieszkańcom Szydłowa, na poznanie bardziej szczegółowo ich obowiązków, a co ważniejsze praw. Aby nawiązać kontakt z Urzędem Gminy, petenci mogą skorzystać z dwóch dostępnych kanałów. Urząd Gminy Szydłowo kontakt zarówno przez telefon jak i pocztę elektroniczną prowadzi wyłącznie w godzinach otwarcia placówki.

Urząd Gminy Szydłowo godziny otwarcia

W Szydłowie Urząd Gminy jest ważną instytucją dla mieszkańców. Warto poznać godziny otwarcia tej placówki chcąc odwiedzić ją osobiście lub skontaktować się z placówką. Warto więc przed wizytą w Urzędzie Gminy Szydłowo sprawdzić dokładne godziny otwarcia, w celu oszczędzenia własnego czasu. Oczywiście ze względu fakt, że placówka działa dla mieszkańców Szydłowa, Urząd Gminy Szydłowa godziny otwarcia dostosował do potrzeb interesantów.

Kontakt Urząd Gminy Szydłowo

Adres: ul. Mazowiecka 61, 06-516 Szydłowo

Telefon: 23 655 40 19 ,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Szydłowo:

 • poniedziałek 7:00-15:00
 • wtorek 8:00-16:00
 • środa 8:00-16:00
 • czwartek 8:00-16:00
 • piątek 8:00-16:00

Gmina Szydłowo

Urząd Gminy w Szydłowie to instytucja rządowa, która ma na celu zarządzanie gminą i dbanie o jej mieszkańców. W ramach swoich zadań urząd zajmuje się przyznawaniem pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzaniem nieruchomościami i budynkami, utrzymaniem czystości i porządku, inwestycjami i rozwijaniem infrastruktury. Pracownicy urzędu utrzymują kontakt z mieszkańcami Szydłowa i współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Szydłowo mieszkańcy mogą także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Wójt lub burmistrz gminy Szydłowo ma możliwość wykonywania uchwał rady gminy oraz realizacji określonych zadań miasta lub gminy poprzez Urząd Gminy Szydłowo (UG Szydłowo). W przypadku Szydłowa, strukturę organizacyjną i działanie Urzędu Gminy w Szydłowie precyzuje regulamin ustanowiony przez organ wykonawczy, a petenci mają możliwość skorzystania z różnych wydziałów, w zależności od rodzaju sprawy. Aby zapewnić optymalne działanie, placówka jaką jest Urząd Gminy Szydłowo została podzielona na wewnętrzne wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne. Każda z jednostek posiada wyodrębnione zadania, z tego względu mieszkańcy Szydłowa powinni wiedzieć do której z nich udać się w celu załatwienia konkretnej sprawy.

Urząd Gminy Szydłowo wydziały

Urząd Gminy Szydłowo pełni ważną rolę w codziennym życiu mieszkańców. Jednym ze strategicznych elementów, są jego wydziały, których zadaniem jest obsługiwanie różnego typu działów administracji. Dostępne w placówce jaką jest Urząd Gminy Szydłowo wydziały zostały utworzone aby uprościć realizację formalności w instytucji. Osoby odwiedzające Urząd Gminy w Szydłowie mogą liczyć na pomoc i wsparcie z wydziałów takich jak:

 • Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Szydłowa
 • Wydział Gospodarki Komunalnej UG w Szydłowie
 • Wydział Edukacji Gminy Szydłowo
 • Wydział Komunikacji Urzędu Gminy w Szydłowie

Każdy z wyżej wymienionych wydziałów w Urzędzie Gminy Szydłowo ma zapewnić mieszkańcom pomoc z danego obszaru i zapewnić obsługę na najwyższym standardzie administracyjnym.

Mapa Urząd Gminy Szydłowo

Liczba wyświetleń: 263



Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
 • UBEZPIECZENIA
 • Portal o ZUS