Urząd Gminy Terespol – Gmina Terespol

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubelskie

Urząd Gminy Terespol – Gmina Terespol

Urząd Gminy Terespol dane kontaktowe i godziny otwarcia. Skontaktuj się z Urzędem Gminy Terespol telefonicznie, mailowo lub osobiście. Gmina Terespol adres.

Jak skontaktować się z Urzędem Gminy Terespola?

Aby skontaktować się z Urzędem Gminy w Terespolu, warto skorzystać z informacji dostępnych w sekcji powyżej. Zaleca się korzystanie z form kontaktu zdalnego, takich jak telefon UG Terespol, e-mail lub inne formy komunikacji online, w godzinach otwarcia urzędu. Oczywiście pomoc można uzyskać nie tylko telefonicznie i mailowo, ale również odwiedzając Urząd Gminy Terespol.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Terespola

Aby udać się do Urzędu Gminy Terespol, warto upewnić się, czy urząd jest otwarty w wybranych godzinach. W wyniku zmian w organizacji pracy godziny otwarcia Urzędu Gminy Terespol mogą ulec zmianie. Ustalone godziny otwarcia Urzędu Gminy w Terespolu mają być odpowiednie dla petentów aby jak najwięcej z nich mogło bezproblemowo zrealizować sprawy.

Kontakt Urząd Gminy Terespol

Adres: Pl, Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Kobylany

Telefon: 83 411 20 00,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Terespol:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-15:30

Gmina Terespol

Urząd Gminy Terespola to instytucja publiczna odpowiedzialna za zarządzanie i administrowanie gminą. Jego główne zadania to dbanie o dobro mieszkańców, prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem, planowanie i realizacja inwestycji oraz zarządzanie infrastrukturą. Jako instytucja rządowa, Urząd Gminy Terespola ma także za zadanie udzielanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, a także utrzymywanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Gminy w Terespolu wykonują powierzone im zadania, współpracują z innymi instytucjami i organizacjami, utrzymując przy tym stały kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Terespola realizowane są różnego rodzaju formalności, takie jak zgłoszenia, wnioski i zażalenia związane z szerokim zakresem działań miasta. W ramach struktury administracyjnej gminy Terespol, istnieje jednostka organizacyjna znana jako Urząd Gminy Terespol. To właśnie tam wójt lub burmistrz podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej, i realizuje zadania, które określają przepisy prawa dotyczące danego miasta lub gminy.

Urząd Gminy Terespol podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Terespol podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Terespol taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Terespol nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Terespol

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Terespolu odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Terespol wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Terespolu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Terespol. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Terespol obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Terespol

Liczba wyświetleń: 525Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS