Urząd Gminy Uchanie – Gmina Uchanie

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: lubelskie

Urząd Gminy Uchanie – Gmina Uchanie

Urząd Gminy Uchanie kontakt z placówką przez telefon i pocztę e-mail. Sprawdź aktualne godziny otwarcia Urzędu Gminy Uchanie. Wydziały Urzędu Gminy Uchanie.

Urząd Gminy Uchanie kontakt

Kontakt z Urzędem Gminy w Uchanie jest ważną kwestią dla mieszkańców, chętnych uzyskać pomoc urzędniczą. Współczesna technologia pozwala na wiele form kontaktu. Urząd Gminy Uchanie kontakt prowadzi przez:

  • telefon
  • pocztę elektroniczną
  • platforme ePUAP

Ważne jest poznanie wszystkich możliwych kanałów kontaktu i wybranie najlepszego w zależności od kategorii sprawy.

Urząd Gminy Uchanie godziny otwarcia

Urząd Gminy Uchanie jest instytucją kluczową dla mieszkańców Uchanie oraz dla poprawnego funkcjonowania gminy. W tym miejscu, osoby zamieszkujące gminę Uchanie, mogą załatwić swoje najważniejsze sprawy związane z administracją, a więc znajomości godzin pracy Urzędu Gminy Uchanie jest kluczowa. Obecnie godziny otwarcia Urzędu Gminy Uchanie dotyczą jedynie dni roboczych. W weekendy instytucja nie prowadzi obsługi petentów.

Kontakt Urząd Gminy Uchanie

Adres: ul. Partyzantów 1 22-510 Uchanie

Telefon: (84) 657 72 66,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Uchanie:

  • Poniedziałek 7:30 - 15:30
  • Wtorek 7:30 - 15:30
  • Środa 7:30 - 15:30
  • Czwartek 7:30 - 15:30
  • Piątek 7:30 - 15:30

Gmina Uchanie

Instytucja, którą nazywamy Urząd Gminy w Uchanie, zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem tą gminą. Główne obowiązki Urzędu to troska o mieszkańców gminy Uchanie czy prowadzenie spraw związanych z gospodarką. Jako rządowa instytucja, Urząd Gminy Uchanie jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w mieście. Pracownicy Urzędu Gminy Uchanie wykonują swoje zadania, współpracując z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymując kontakt z mieszkańcami. W Urzędzie Gminy Uchanie można załatwić formalności z różnych dziedzin, w tym składać różne wnioski, zgłoszenia czy zażalenia. Urząd Gminy Uchanie stanowi jednostkę organizacyjną umożliwiającą wójtowi lub burmistrzowi podejmowanie uchwał rady gminy oraz wykonanie określonych zadań gminy Uchanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Urząd Gminy Uchanie wydziały

Urząd Gminy w Uchanie posiada kilka wydziałów, z których każdy jest odpowiedzialny za inny obszar administracyjny. W składzie urzędu znajdują się wydziały takie jak: Wydział Edukacji, Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Uchanie czy Wydział Spraw Obywatelskich Uchanie. Każdy z tych wydziałów zajmuję się odrębnymi sprawami poprzez wyspecjalizowanych urzędników. Nie brak opinii, że występujące w placówce jaką jest Urząd Gminy Uchanie wydziały znacznie przyśpieszają realizację formlaności.

Mapa Urząd Gminy Uchanie

Liczba wyświetleń: 167Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS