Urząd Gminy Wicko – Gmina Wicko

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: pomorskie

Urząd Gminy Wicko – Gmina Wicko

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Wicko. Telefon Urzędu Gminy w Wicku. Gmina Wicko kontakt dla mieszkańców. Wydziały UG Wicka.

Urząd Gminy Wicko kontakt

Urząd Gminy Wicko kontakt umożliwia wszystkim zainteresowanym na parę różnych sposobów. Jednym z nich jest kontakt z Urzędem Gminy Wicko poprzez skrzynkę mailową. Jest to szybki sposób na skontaktowanie się z Urzędem Gminy w Wicku. Urząd Gminy Wicko kontakt prowadzi również telefonicznie. Oba dostępne kanały kontaktu dostępne są w czasie godzin otwarcia placówki.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Wicku

Urząd Gminy Wicko jest otwarty od poniedziałku do piątku w określonych godzinach. Kontakt z Urzędem Gminy Wicko możliwy jest jedynie czasie otwarcia placówki. Urząd Gminy Wicko godziny otwarcia dopasował tak, żeby każdy interesant mógł znaleźć odpowiednia chwile na kontakt lub odwiedzenie instytucji.

Kontakt Urząd Gminy Wicko

Adres: Słupska 9, 84-352 Wicko

Telefon: 59 861 11 82,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Wicko:

  • poniedziałek 7:30-16:30
  • wtorek 7:30-15:30
  • środa 7:30-15:30
  • czwartek 7:30-15:30
  • piątek 7:30-14:30

Gmina Wicko

Instytucją rządową, której głównym zadaniem jest zarządzanie oraz dbanie o dobro mieszkańców Wicka jest Urząd Gminy Wicko. W ramach swoich obowiązków Urząd Gminy Wicka podejmuje wiele działań, takich jak przyznawanie pozwoleń na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami, utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, a także podejmowanie inwestycji i rozwijanie infrastruktury. Pracownicy Urzędu Gminy w Wicku nawiązują kontakt z mieszkańcami oraz współpracują z innymi instytucjami i organizacjami. W Urzędzie Gminy Wicko można także załatwić formalności związane z funkcjonowaniem gminy, takie jak składanie wniosków, zgłoszeń i zażaleń.

Urząd Gminy Wicko (UG Wicko) stanowi kluczową jednostkę organizacyjną, która umożliwia wójtowi czy burmistrzowi Wicka podejmowanie uchwał rady gminy oraz skuteczną realizację zadań przypisanych gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku miasta Wicko, strukturę organizacyjną i funkcjonowanie Urzędu Gminy reguluje odpowiedni regulamin ustalony przez organ wykonawczy.

Urząd Gminy Wicko podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Wicko podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Wicko taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Wicko nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Wicko

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Wicku odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Wicko wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Wicku o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Wicko. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Wicko obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Wicko

Liczba wyświetleń: 433Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS