Urząd Gminy Wierzchlas – Gmina Wierzchlas

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: łódzkie

Urząd Gminy Wierzchlas – Gmina Wierzchlas

Wydziały w Urzędzie Gminy Wierzchlasu. Numer telefonu, e-mail do Urzędu Gminy Wierzchlas. Gmina Wierzchlas godziny otwarcia, kontakt.

Urząd Gminy Wierzchlas kontakt

Urząd Gminy Wierzchlas kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Najszybszym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Wierzchlas jest forma telefoniczna. Jednak nie jest to jedyny sposób na skontaktowanie się z Gminą Wierzchlas. Aby uzyskać kontakt z Urzędem Gminy Wierzchlas można także wykorzystać pocztę elektroniczną. Pracownicy Urzędu Gminy Wierzchlas, starają się odpowiadać na wszelkie wiadomości wysyłane przez interesantów poprzez pocztę elektroniczną tak szybko, jak jest to tylko możliwe. Kontakt z Urzędem Gminy w Wierzchlesie można także uzyskać, osobiście odwiedzając placówkę.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Wierzchlesie

Warto, jest przed kontaktowaniem się z Urzędem Gminy w Wierzchlesie, w pierwszej kolejności sprawdzić godziny otwarcia placówki. To właśnie w tych godzinach kontakt z Urzędem Gminy w Wierzchlesie jak i osobiste zrealizowanie formalności jest możliwe. Urząd Gminy Wierzchlas godziny otwarcia dostosował do potrzeb mieszkańców. Placówka działa we wszystkie dni robocze, oczywiście Urząd Gminy Wierzchlas w soboty oraz w niedziele nie funkcjonuje.

Kontakt Urząd Gminy Wierzchlas

Adres: Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas

Telefon: 43 886 61 11,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Wierzchlas:

  • Poniedziałek 8:00-16:00
  • Wtorek 7:00-15:00
  • Środa 7:00-15:00
  • Czwartek 7:00-15:00
  • Piątek 7:00-15:00

Gmina Wierzchlas

Urząd Gminy Wierzchlas jest to instytucja publiczna, która odpowiada za prowadzenie spraw związanych z daną gminą. Na stronie można znaleźć informacje na temat godzin otwarcia, sposobów kontaktu z poszczególnymi wydziałami oraz sprawy, które można załatwić w Urzędzie Gminy w Wierzchlesie. Urząd Gminy Wierzchlas jest ważnym punktem kontaktu dla mieszkańców gminy oraz stanowi miejsce, w którym można uzyskać pomoc oraz rozwiązać wiele kwestii administracyjnych.

Wśród kluczowych zadań Urzędu Gminy Wierzchlasu znajduje się również koordynowanie różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Działania te obejmują inwestycje w infrastrukturę, takie jak budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Wierzchlas, placów, parków, a także rozwój transportu publicznego czy budowa obiektów użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W ten sposób Urząd Gminy w Wierzchlesie pełni istotną rolę jako instytucja publiczna, która działa na rzecz dobra i rozwoju społeczności lokalnej, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto pamiętać, że Urząd Gminy Wierzchlas jest podzielony na mniejsze wewnętrzne sekcje aby ułatwić organizację pracy. Petenci odwiedzający UG Wierzchlas powinni mieć świadomość który z wydziałów realizuje dane sprawy. Kwestie związane z prawem jazdy czy rejestracją pojazdu, można zrealizować w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Wierzchlasu natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Wierzchlesie.

Wydziały Urzędu Gminy Wierzchlasu

W Urzędzie Gminy Wierzchlasu istnieje kilka wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Każdy z tych wydziałów ma swoje specjalne zadania i zajmuje się określonymi sprawami. Na przykład, w Urzędzie Gminy Wierzchlasu znajduje się Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Poza tym Urząd Gminy Wierzchlasu ma również Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi, oraz Wydział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w jednostce jaką jest gmina Wierzchlas.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Wierzchlasu

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Wierzchlasu to jedno z najważniejszych miejsc, do którego mieszkańcy zgłaszają się w celu załatwienia spraw związanych z prawem jazdy i pojazdami. Na tym wydziale można załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru PKK, odbiorem dokumentu prawa jazdy, rejestracją pojazdu, odbiorem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Wierzchlasu obsługuje swoich klientów w godzinach pracy placówki.

Mapa Urząd Gminy Wierzchlas

Liczba wyświetleń: 70Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS