Urząd Gminy Wodynie – Gmina Wodynie

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: mazowieckie

Urząd Gminy Wodynie – Gmina Wodynie

Urząd Gminy Wodynie dane kontaktowe i godziny otwarcia. Skontaktuj się z Urzędem Gminy Wodynie telefonicznie, mailowo lub osobiście. Gmina Wodynie adres.

Kontakt Wodynie Urząd Gminy

Osoby chętne skontaktować się z Urzędem Gminy w Wodynie mogą to zrobić na wiele sposobów. Przede wszystkim, najprostszym sposobem będzie odwiedzenie siedziby Urzędu Gminy w Wodynie, co ułatwi realizację wielu spraw. Dodatkowo w celu kontaktowym, mieszkańcy mają także do wyboru pocztę elektroniczną i numer telefonu. Wiele urzędów, w tym Urząd Gminy Wodynie kontakt prowadzi również poprzez platformę ePUAP. Bez względu na sposób kontaktu, Urząd Gminy w Wodynie jest otwarty na zgłaszane przez mieszkańców problemy oraz renowacje.

Urząd Gminy Wodynie telefon

Kontakt telefoniczny jest szybkim i wygodnym sposobem na skontaktowanie się z wieloma urzędami w tym z Urzędem Gminy w Wodynie. Dzwoniąc na podany powyżej numer Urzędu Gminy Wodynie, można uzyskać informacje na temat godzin otwarcia czy dostępnych usług. Kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Wodynie jest wygodnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają możliwości zjawić się w placówce osobiście. Trzeba pamiętać, że Urząd Gminy Wodynie telefon obsługuje w czasie godzin działania placówki.

Kontakt Urząd Gminy Wodynie

Adres: ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie

Telefon: +48 25 631 26 58,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Wodynie:

  • Poniedziałek 7:45 - 15:45
  • Wtorek 7:45 - 15:45
  • Środa 7:45 - 15:45
  • Czwartek 7:45 - 15:45
  • Piątek 7:45 - 15:45

Gmina Wodynie

Urząd Gminy Wodynie jest to instytucja publiczna, która odpowiada za prowadzenie spraw związanych z daną gminą. Na stronie można znaleźć informacje na temat godzin otwarcia, sposobów kontaktu z poszczególnymi wydziałami oraz sprawy, które można załatwić w Urzędzie Gminy w Wodynie. Urząd Gminy Wodynie jest ważnym punktem kontaktu dla mieszkańców gminy oraz stanowi miejsce, w którym można uzyskać pomoc oraz rozwiązać wiele kwestii administracyjnych.

Wśród kluczowych zadań Urzędu Gminy Wodynie znajduje się również koordynowanie różnorodnych działań i projektów mających na celu rozwój gminy. Działania te obejmują inwestycje w infrastrukturę, takie jak budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Wodynie, placów, parków, a także rozwój transportu publicznego czy budowa obiektów użyteczności publicznej, jak szkoły, przedszkola czy centra kulturalne. W ten sposób Urząd Gminy w Wodynie pełni istotną rolę jako instytucja publiczna, która działa na rzecz dobra i rozwoju społeczności lokalnej, zapewniając skuteczne zarządzanie. Warto pamiętać, że Urząd Gminy Wodynie jest podzielony na mniejsze wewnętrzne sekcje aby ułatwić organizację pracy. Petenci odwiedzający UG Wodynie powinni mieć świadomość który z wydziałów realizuje dane sprawy. Kwestie związane z prawem jazdy czy rejestracją pojazdu, można zrealizować w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Wodynie natomiast sprawy dotyczące dowodu osobistego są prowadzone przez Wydział Spraw Obywatelskich w Wodynie.

Urząd Gminy Wodynie podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to należność, którą zobowiązane są płacić osoby posiadające grunty, budynki (również ich części), a także budowle. Urząd Gminy Wodynie podatek od nieruchomości pobiera co roku. W Urzędzie Gminy Wodynie taką zapłatę można złożyć osobiście lub przelewem na odpowiedni numer konta bankowego. Należy pamiętać o tym, aby podatek od nieruchomości przekazać w odpowiednim terminie, aby Gmina Wodynie nie naliczyła odsetek.

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy Wodynie

Wywóz śmieci w Urzędzie Gminy w Wodynie odbywa się według harmonogramu, który można znaleźć na stronie internetowej. Należy także pamiętać o deklaracji śmieciowej, którą Gminia Wodynie wymaga od właścicieli nieruchomości, w której powstają odpady komunalne. Taką deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Wodynie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawę tą można zrealizować na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy Wodynie. Złożenie deklaracji śmieciowej Urząd Gminy Wodynie obsługuje również online.

Mapa Urząd Gminy Wodynie

Liczba wyświetleń: 196Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS