Urząd Gminy Wojaszówka – Gmina Wojaszówka

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: podkarpackie

Urząd Gminy Wojaszówka – Gmina Wojaszówka

Godziny otwarcia oraz kontakt z Urzędem Gminy Wojaszówka dostępny na stronie internetowej. Gmina Wojaszówka Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich.

Kontakt Wojaszówka Urząd Gminy

Kontakt z Urzędem Gminy Wojaszówka jest ważny dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy chcą załatwić swoje sprawy administracyjne. Aby skontaktować się z placówką, petenci mogą skorzystać z poczty elektronicznej lub podanego numeru telefonu Urzędu Gminy w Wojaszówka. Urząd Gminy Wojaszówka kontakt umożliwia także poprzez platformę ePUAP.

Gmina Wojaszówka jest miejscem, gdzie mieszkańcy mogą rozwiązać wiele problemów administracyjnych. Odwiedzając placówkę warto pamiętać o harmonogramie jej pracy. Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Wojaszówka zostały ustalone tak aby umożliwić jak największej ilości mieszkańców Wojaszówka rozwiązanie spraw administracyjnych.

Urząd Gminy Wojaszówka telefon

Urząd Gminy w Wojaszówka jest instytucją, zapewniającą pomoc oraz wsparcie mieszkańcom. Kontakt z Gminą Wojaszówka możliwy jest poprzez wybranie odpowiedniego numeru telefonu, znajdującego się na stronie. Dzięki temu mieszkańcy mogą w szybki sposób skontaktować się z odpowiednim wydziałem i uzyskać pomoc od wyspecjalizowanego urzędnika. Kontakt z Urzędem Gminy w Wojaszówka jest bardzo istotny dla petentów. Warto mieć na uwadze, że Urząd Gminy Wojaszówka telefon obsługuje w godzinach otwarcia.

Kontakt Urząd Gminy Wojaszówka

Adres: Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka

Telefon: 13 43 85016,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Wojaszówka:

  • Poniedziałek 7:00 - 15:00
  • Wtorek 7:00 - 15:00
  • Środa 7:00 - 15:00
  • Czwartek 7:00 - 15:00
  • Piątek 7:00 - 15:00

Gmina Wojaszówka

Urząd Gminy Wojaszówka to instytucja rządowa, która zajmuje się zarządzaniem gminą. Ich główne zadania to dbanie o mieszkańców a co z tym powiązane prowadzenie spraw związanych z gospodarką, kulturą i społeczeństwem. Zarządcy Gminy Wojaszówka jest odpowiedzialny za przyznawanie pozwoleń i zgód na działalność gospodarczą, zarządzanie nieruchomościami i budynkami oraz utrzymanie porządku i czystości w gminie. Pracownicy Urzędu Gminy współpracują z innymi instytucjami i organizacjami oraz utrzymują kontakt z mieszkańcami.

Jednostka organizacyjna, znana jako Urząd Gminy Wojaszówka, stanowi podstawę dla efektywnego działania władz lokalnych. To tam wójt, burmistrz lub prezydent podejmuje decyzje na podstawie uchwał rady gminy lub rady miejskiej oraz realizuje zadania miasta lub gminy zgodnie z przepisami prawa. Trzeba wiedzieć, że struktura Urzędu Gminy Wojaszówka została odpowiednio uporządkowana. W skład Urzędu Gminy Wojaszówka wchodzą wydziały, a także samodzielne komórki organizacyjne takie jak Wydział Komunikacji Gminy Wojaszówka czy Wydział Spraw Obywatelskich.

Wydziały Urzędu Gminy Wojaszówka

W Urzędzie Gminy Wojaszówka istnieje kilka wydziałów, które zajmują się różnymi dziedzinami. Każdy z tych wydziałów ma swoje specjalne zadania i zajmuje się określonymi sprawami. Na przykład, w Urzędzie Gminy Wojaszówka znajduje się Wydział Komunikacji, który zajmuje się sprawami związanymi z transportem i ruchem drogowym, a także Wydział Spraw Obywatelskich, który zajmuje się różnymi sprawami związanymi z obywatelami. Poza tym Urząd Gminy Wojaszówka ma również Wydział Nieruchomości, który zarządza nieruchomościami miejskimi, oraz Wydział Ochrony Środowiska, który zajmuje się kwestiami związanymi z ochroną środowiska w jednostce jaką jest gmina Wojaszówka.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Wojaszówka

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Wojaszówka to jedno z najważniejszych miejsc, do którego mieszkańcy zgłaszają się w celu załatwienia spraw związanych z prawem jazdy i pojazdami. Na tym wydziale można załatwić formalności związane z uzyskaniem numeru PKK, odbiorem dokumentu prawa jazdy, rejestracją pojazdu, odbiorem tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego. Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Wojaszówka obsługuje swoich klientów w godzinach pracy placówki.

Mapa Urząd Gminy Wojaszówka

Liczba wyświetleń: 145Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS