Urząd Gminy Września – Gmina Września

Kategoria: Urząd Gminy

Województwo: wielkopolskie

Urząd Gminy Września – Gmina Września

Wydziały w Urzędzie Gminy Wrześni. Numer telefonu, e-mail do Urzędu Gminy Września. Gmina Września godziny otwarcia, kontakt.

Urząd Gminy w Wrześni kontakt

Wszystkie zainteresowane osoby mogą skontaktować się z Urzędem Gminy w Wrześni korzystając z wybranych sposobów. Urząd Gminy Września kontakt umożliwia na parę różnych sposobów. Pierwszym z nich jest kontakt, korzystając z elektronicznej skrzynki pocztowej. Należy wtedy wysłać wiadomość na odpowiedni adres e-mail prowadzący do Urzędu Gminy w Wrześni. Innym sposobem na kontakt z Urzędem Gminy Września jest skorzystanie z formy telefonicznej. Obecnie najszybszy sposób na skontaktowanie się z instytucją.

Urząd Gminy Września kontakt z petentami prowadzi również bezpośrednio w swojej siedzibie. W tym celu należy złożyć osobistą wizytę w placówce. Trzeba pamiętać, że kontakt z Urzędem Gminy Września możliwy jest wyłącznie w godzinach otwarcia, dlatego też w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy o danej godzinie możliwe jest skontaktowanie się z placówką.

Urząd Gminy Września godziny otwarcia

Urząd Gminy Września jest otwarty we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku. Obecnie w niedziele oraz w soboty interesanci nie mogą skorzystać z usług oferowanych przez Urząd Gminy w Wrześni. Warto także wiedzieć o tym, że istnieje możliwość na wcześniejszą rezerwację terminu wizyty w Urzędzie Gminy w Wrześni. Pozwoli to na uniknięcie niechcianej kolejki podczas osobistej wizyty.

Kontakt Urząd Gminy Września

Adres: Ratuszowa 1, 62-300 Września

Telefon: 61 640 40 40,

Email: [email protected]

Godziny otwarcia Urząd Gminy Września:

  • poniedziałek 8:00-16:00
  • wtorek 8:00-15:00
  • środa 8:00-15:00
  • czwartek 8:00-15:00
  • piątek 8:00-15:00

Gmina Września

W placówce jaką jest Urząd Gminy Września można załatwić wiele spraw związanych z funkcjonowaniem gminy Września, takich jak uzyskanie dowodu osobistego, rejestracja pojazdów. Zgłoszenie zmian w ewidencji ludności czy uzyskanie informacji o planowanych inwestycjach również realizowane jest w Urzędzie Gminy Wrześni.

W celu skutecznego zarządzania i organizacji, Urząd Gminy Września został podzielony na różne wydziały i sekcje, z których każdy pełni określone funkcje. Na przykład, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej gminy Wrześni zajmuje się nadzorem nad gospodarką odpadami, ochroną środowiska naturalnego oraz utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Natomiast Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi działania mające na celu promocję gminy Wrześni jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania oraz wspiera lokalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy i rozwijaniu działalności. Dodatkowo Urząd Gminy Września angażuje się w organizację wydarzeń kulturalnych i społecznych, takich jak festiwale, targi czy koncerty, które mają na celu budowanie więzi społecznych i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności.

Urząd Gminy w Wrześni wydziały

Urzędem Gminy Wrześni zarządza kilka wydziałów, które zostały odpowiednio podzielone ze względu na prowadzone przez nie sprawy. Do wydziałów Urzędu Gminy Wrześni zaliczają się m.in.: Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Nieruchomości oraz Wydział Ochrony Środowiska.

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Wrześni

Wydział Komunikacji w Urzędzie Gminy Wrześni jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez mieszkańców. To tutaj można załatwić formalności związane z prawem jazdy, takie jak uzyskanie numeru PKK czy odbiór dokumentu prawa jazdy. Wizyty na tym wydziale są możliwe w godzinach pracy Urzędu Gminy Wrześni, a mieszkańcy mają możliwość skontaktowania się z wydziałem bezpośrednio.

Wydział Komunikacji Urzędu Gminy Wrześni to również miejsce, w którym można dokonać rejestracji pojazdu, odebrać gotowe tablice rejestracyjne i dowód rejestracyjny. Jednak warto pamiętać, że szybka realizacja spraw w Wydziale Komunikacji Urzędu Gminy Wrześni jest możliwa po wcześniejszej rezerwacji wizyty. Ważne jest również sprawdzenie, czy w placówce działa biletowy system kolejkowy, aby uniknąć długiego oczekiwania w kolejce.

Mapa Urząd Gminy Września

Liczba wyświetleń: 508Wyszukaj dodatkowe informacje:

Inne serwisy
  • UBEZPIECZENIA
  • Portal o ZUS